Difference between revisions of "Contionary:gangna"

From Linguifex
Jump to: navigation, search
 
 
Line 4: Line 4:
 
[[Category:Valthungian intransitive verbs]]  
 
[[Category:Valthungian intransitive verbs]]  
 
[[Category:Valthungian anomalous verbs]]  
 
[[Category:Valthungian anomalous verbs]]  
[[Category:Valthungian class-7 strong verbs]]
+
[[Category:Valthungian class 7 strong verbs]]
 
==[[Valthungian]]==
 
==[[Valthungian]]==
 
===Etymology===
 
===Etymology===

Latest revision as of 14:37, 29 March 2019

Valthungian

Etymology

From Middle Valthungian gangn, gǣn from Old Valthungian gangan, gaen from Griutungi gangan, gǣn, cf. Gothic gaggan (but no short equivalent) from Proto-Germanic ganganą, gāną.

Pronunciation

(Valthungian) IPA: /ˈgɑŋ.nɑ/, /ge̞ːn/

Verb

gangna, gǣn v.i.

  1. to go.

Inflection

Class 7 Strong Verb (Anomalous): gangna, gǣn ‘to go’
Infinitive   Indicative Subjunctive
gangna, gǣn   Present
1sg. ganga, gǣm genǧa
Present Participle 2sg. gangis, gǣs gangas
gangnaþs, gǣnþs 3sg. gangiþ, gǣþ ganga
1pl. gangma, gǣm gangam
Past Participle 2pl. gangiþ, gǣþ gangaþ
gangnas, gāns 3pl. gangnaþ, gǣnþ gangan
  Past
Imperative 1sg. īǧa īǧa
gang, gǣ 2sg. īǧas īǧis
gangaða 3sg. īǧa īǧe
gangma, gǣm 1pl. īǧim īǧim
gangiþ, gǣþ 2pl. īǧiþ īǧiþ
gangnaþa 3pl. īǧin īǧin