Literature:The Tower of Babel/Fén Ghír

Babel ba Malun

1. Bhé én ghír na cun mhóca me tol ír cu bhocá.

2. On bhé té bhoc anan dó ló, bhé bhoc me palir ír cu Chinar cór ló, bhé thé íc ce ló.

3. On bhé ghír me ló cór ló; “Bhoc. On tel dén tolic me dí, bér fhér ló me dí.” An bhé pilán pon tolic na nén pon dénéchon ce ló.

4. On bhé ghír ítá me ló; “Bhoc. Tel dhén labhen me dí. Tel dén malun ét ífan ced me ít ba níl me dí. In tel dhén én fhémoc pon dí, lé thé tol íra ba dem alona me ló.”

5. On bhoc lór me Úlan pon cím labhen na malun ét té dhén me Adem ba ína.

6. On bhé ghír ítá me Úlan, “Cím. On té én ghél me ló, bhé én ghír cór ló, té ét lé dhír ditol bhoc én chon ít me ló. En én cíder tel ghar ló dó ló ba med.

7. Bhoc. Lé lór me dí. In chuc ló ba gír chím me dí, tel dén chím del ló me ló.”

8. In bhé lúr ló me Úlan cór tol ír, tel dén labhen me ló."

9. On bhé chuc ló ba gír chím me Úlan, bhé dén lé ló me Úlan cór lúr tol ír , bhé fémoc Babel cór labhen ít.