User talk:Prinsessa

From Linguifex
Revision as of 07:22, 4 June 2017 by Ceige (talk | contribs) (Created page with "== Fifth Linguifex Relay == Jag gävar fakklann till Ni! Nu gå, сабый, springa till den bella morroninn! Visa vär'dinn eder garmer! *collapses* Fifth_Linguifex_Rel...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Fifth Linguifex Relay

Jag gävar fakklann till Ni! Nu gå, сабый, springa till den bella morroninn! Visa vär'dinn eder garmer!

*collapses*

Fifth_Linguifex_Relay/Nessanese