Difference between revisions of "Weddish/Lexicography"

From Linguifex
Jump to: navigation, search
(Nature)
(Body)
 
Line 38: Line 38:
  
 
== Body ==
 
== Body ==
 +
arm – {{C|ארם}}, back - {{C|רהג}}, body - {{C|גוף}}, breast - {{C|בראס}}, chest - {{C|קרב}}, finger - {{C|פיער}}, fist - {{C|אגרוף}}, flesh - {{C|בשר}}, foot - {{C|פוט}}, hand - {{C|הון}}, knee - {{C|עהו}}, leg - {{C|סקעק}}, limb - {{C|אבר}}, shoulder - {{C|סקולדר}}, skin - {{C|הוד}}, wrist - {{C|רס}}
 +
 +
nipple - {{C|פטומת}}, navel - {{C|טבורה}}, waist – {{C|חצי}}, hip - {{C|אנקל}}, abdomen - {{C|מעה}}, thumb - {{C|תום}}, knuckle - {{C|עהוכה}}, palm - {{C|כפה}}, elbow - {{C|אלבוגה}}, thigh - {{C|תח}}, calf - {{C|גות}}, heel - {{C|הויל}}, sole - {{C|כפה}}, toe – {{C|טאן}}, vulva - {{C|מאנכה}}, vagina - {{C|גוין}}, ''clitoris'', penis - {{C|קלא}}, testicles - {{C|ניור}}, anus - פי הטבעת
 +
 +
cheek - {{C|כוך}}, ear - {{C|איר}}, eye - {{C|אג}}, face - {{C|פנים}}, forehead - {{C|מצחה}}, hair - {{C|הוירה}}, head - {{C|הופטה}}, lip - {{C|שף}}, mouth - {{C|מות}}, neck - {{C|נהך}}, nose - תרלי, throat - {{C|כל}}, tongue - {{C|טוע}}, tooth - {{C|טות}}
 +
 +
claw - {{C|קלו}}, egg - {{C|וגה}}, fur, hide, scale, tail, wing, beak, bill, feather, fin, hoof, horn, mane, tusk,
 +
 +
blood - {{C|בלוד}}, bone - {{C|בועה}}, fat - {{C|חלבה}}, heat, muscle - {{C|שריר}}, stomach - {{C|בוח}}, sweat, tear,
 +
 +
liver - {{C|כבד}}, lungs - {{C|שוע}}, womb - {{C|רחם}}, kidney - {{C|כילה}}, brain - {{C|ברעה}}, intestines - {{C|מעי}}, skeleton - {{C|שלדה}}, skull - {{C|עהוה}}, rib - {{C|רהבה}}, spine - {{C|רהגה}}, pelvis - {{C|אעקל}}, snot - {{C|סנבדה}}, urine - {{C|שינה}}, fart - {{C|רהכה}}
 +
 +
<!--directions? surfaces? clothing?//-->
 +
 
== Buildings ==
 
== Buildings ==
  

Latest revision as of 01:14, 14 June 2019

The following sections are derived from "The Conlanger's Lexipedia" by Rosenfelder, which serves to divide vocabulary into helpful sections.

Animals

animal - דיר, beast - בהמא, bird - פוגל, bug - שרץ, cat – קת, dog - הון, duck - אנד, fish - פסק, horse - רהוס, insect - פלוג, monster - מפלצת, mouse - מוס, rabbit - קונע, snake - נוידר, spider - פנתר

dragon - תנין, troll - טרול, orc - אורק, werewolf, gnome, elf, vampire, zombie, nest - נסה, lair - הולה, hive - הובה, pollinate, swarm - חורם, graze, herd, tame, hunt, stalk

Art

art: audience: culture: dance:

academy, exhibit, gallery

Language arts book brush chapter history letter mystery page perform play read record scene stage story tale write

poem, rhyme, alliteration, rhythm, chant, ballad, refrain, chorus, metaphor proverb, maxim, oratory theater, comedy, tragedy, fantasy, romance, epic, myth pen, pencil, typewriter, ink, script essay, edit, translate, fiction, manifesto, newspaper, magazine

Visual arts draw picture paint statue map

Music beat measure meter music note sing

melody, lyrics, chord, harmony

Instruments woodwind, brass, percussion, strings, keyboard soprano, alto, tenor, bass

Astronomy

The Wedd's view of the heavenly bodies is quite complicated. They conflate English astronomy and astrology in a way most outsiders find very confusing. To them, the correct viewpoint from which to regard the heavens is precisely that, as the heavens המל himěl. Just as planets comes from a Greek root meaning "to wander (around the sky)" and originally included lots of things which are not "rocky bodies in Outer Space", so too מזל mazěl are sky-objects which move, including the sun, the moon, Mars, Jupiter, etc. Because the constellations/zodiac signs also traverse with the season, they too are considered מזל, even though the stars that make them up are not. The Weddish split point-of-view affects most objects visible with the naked eye. The sun שמש łeměł is not a hot ball of fusing gas, it's more like an angel on fire, driving across a dome. The scientific idea of Sol, is a מזל. The amazing reality is that pagan connotations might be "true", but not the most important aspect of something.

A סֵרֶה serěh is a star, but mainly just the shape: the angels which co-rule over the night are כוכב ḳowkov. The moon is ירח, while a moon (like Io or Phoebe) is mawn. Nothing like universe exists natively, though עולם is something like "a space-time epoch", which is probably closer to world. However, English world usually means something involving its inhabitance, which is what תֱּבֵל ṭǝvel means.

Planets

Body

arm – ארם, back - רהג, body - גוף, breast - בראס, chest - קרב, finger - פיער, fist - אגרוף, flesh - בשר, foot - פוט, hand - הון, knee - עהו, leg - סקעק, limb - אבר, shoulder - סקולדר, skin - הוד, wrist - רס

nipple - פטומת, navel - טבורה, waist – חצי, hip - אנקל, abdomen - מעה, thumb - תום, knuckle - עהוכה, palm - כפה, elbow - אלבוגה, thigh - תח, calf - גות, heel - הויל, sole - כפה, toe – טאן, vulva - מאנכה, vagina - גוין, clitoris, penis - קלא, testicles - ניור, anus - פי הטבעת

cheek - כוך, ear - איר, eye - אג, face - פנים, forehead - מצחה, hair - הוירה, head - הופטה, lip - שף, mouth - מות, neck - נהך, nose - תרלי, throat - כל, tongue - טוע, tooth - טות

claw - קלו, egg - וגה, fur, hide, scale, tail, wing, beak, bill, feather, fin, hoof, horn, mane, tusk,

blood - בלוד, bone - בועה, fat - חלבה, heat, muscle - שריר, stomach - בוח, sweat, tear,

liver - כבד, lungs - שוע, womb - רחם, kidney - כילה, brain - ברעה, intestines - מעי, skeleton - שלדה, skull - עהוה, rib - רהבה, spine - רהגה, pelvis - אעקל, snot - סנבדה, urine - שינה, fart - רהכה


Buildings

The City

arch block bridge city gate road square street town tunnel village port, neighborhood, alley, sewer, forum, plaza, courtyard, cemetery, park

Buildings

bath home hotel house office palace prison station tower

Government

palace, castle, office, prison, ministry, customs, house, archives, constabulary

Cultural

scriptorium, forum, library, school, academy, university, monument, theater, museum, concert hall

Religious

church, temple, monastery, shrine, cemetery

Recreational

bath, pool, tavern, inn, hotel, restaurant, brothel, arena, stadium, race track, park, garden, gambling den, opium den

Infrastructure

port, warehouse, stable, railroad station, airport, spaceport, aqueduct, reservoir, fountain, sewer, hospital

Commercial

market, shop, bank, brokerage, factory, brewery, mill, department store, tannery

House

ceiling cell chamber door floor hall kitchen roof room stair step wall window attic, basement, closet, vestibule, balcony, foundation

Furniture

bed chair curtain desk seat table bench, couch, stool, cradle, shelf, bathtub, toilet, stove, sink, refrigerator

mattress, sheet, blanket, pillow, tapestry, carpet

Clothing

Color

According to Rosenfelder, Berlin and Kay say that color words emerge in a certain priority scheme, roughly related to the anatomy of human vision. Black is חְוַרְת cwarþ (cognate to English swarthy). White is וְהִית whiyþ, almost the same. Red – the first color to emerge – is רְהֹוד. Next, languages have words for blue - בְּלֵו bleu, yellow - גֵל jel; and green - גְּרוין. Then comes brown- בְּרוּן brun. Finally, four colors tend to come late in a language: grey -- גְּרֵי grey, orange אֹורֵנְג owrenj, pink רהֹוז rhowz, and purple פֹּורפֹור porfor.

Color in general is צֵבַעֶה xevaŋěh. Crimson is found in the Bible - אַרְגָּמַן 'argoman, תְּכֵלֶת ṭǝkelět is violet, שַנִי łaniy is scarlet.

Conflict

Containers

bag bottle box chest close collect contain content cover empty fill full gather group include individual key lock member open pack pocket shut

Dimensions

Directions

Efforts

Elements

Emotions

Events

Existence

Food

Government

Grammar

Kinship

Knowledge

Law

Life

Light

Locatives

Love

Measurement

Metals

Mind

Movement

Nature

cave - מערה, cloud - גולכן, country, desert - מדברה, farm - בורהוסה, field, fog - דוזג, forest - קיד, freeze - פריזן, garden - טונה, ground - פלורה, hail - הלה, hill - אשטה, ice - איזה, land - ארצה, mountain - מנדה, nature - סביבה, peasant - בור, plain, rain - רהע, sky - המל, snow - סנו, storm - סורם, valley - עמקה, wild - גולד, wind - רוח, world - רלד, yard - גרדה.

plateau - רמה, canyon - גיא, cliff - קלגה, volcano - שסקפנד, meadow - מוידה, glade - שנרחה, jungle - געל, savanna – סבנה, swamp - קורה, glacier - רהולפה, plow - פליחן, sow - סן, harvest - הרפן, crop - קצירה, mist - Template:L, drought - רהעלוסטידה, lightning - ברק, thunder - תנר, rainbow - רהעבגה, leet - גליטה

Numbers

Physical

Physics

Plants

Possession

Religion

Shape

Sensation

Sex

Sin

Society

Speech

Substances

Time

Christmas - נתליכה

The Day

The Christian-day begins at dawn שחר. That stretch of time is morning, בושק. This last until noon, which can be called מדדג or צהרים. afternoon evening ערבה hour minute second nights vs days tomorrow yesterday

The Week

Months

The months of the year can be marked in a Christian or a Jewish way

Seasons

Tools

Trade

Valuation

War

Water

Work

This is a tag to help User:Aquatiki backup all his files