User:IlL/Tíogall/Lexicon

From Linguifex
Jump to: navigation, search
 • (pron) = I
 • drá, drátha (m) = half
 • fáség, faséga (m) = beast
 • bedh, beidh (m) = part, piece
 • scrabh, scrabhaigh, scrabhín, scrabhta, scrabhach (v) = gather, collect
 • ezħám, ezħáma (m) = award, medal, trophy
 • cort (conj) = then
 • fiar /fiəl/ (pron) = you (singular, familiar)
 • dTlá /dʀaː/ (pron) = you (polite)
 • /hʉː/ (pron) = he, it (masculine)
 • /hiː/ (pron) = she, it (feminine)
 • ámh /aːw/ (pron) = we (exclusive)
 • géid /dʒiːd/ (pron) = we (inclusive)
 • séid /siːd/ = you (plural, familiar); (archaic) you (polite)
 • hár /haːl/ (pron) = they
 • /meː/ (det) = this (near 1)
 • /seː/ (det) = this (near 1 + 2)
 • /tʃeː/ (det) = that
 • mach /max/ (adv) = here (near 1)
 • sach /sax/ (adv) = here (near 2)
 • cach /kax/ (adv) = there
 • tua /tuə/ (pron) = who
 • /taː/ (pron) = what
 • tach /tax/ (adv) = where
 • tís /ti:s/ (adv) = when
 • tér /teːl/ (adv) = how
 • (adv) = not (indicative)
 • (adv) = not (subjunctive, imperative)
 • (m) = all
 • aor, aora (adj) = much, many
 • cuíth, cuíthe (adj) = some
 • ŋáth, ŋátha (adj) = few
 • ús, úsa (adj) = other
 • ciamh /tʃiəw/ (num) = one
 • tioth /tɪθ/ (num) = two
 • náidh /neːð/ (num) = three
 • daoibh /døːv/ (num) = four
 • soil /sœʟ/ (num) = five
 • árd, áird /aːld/ (adj) = big
 • áirde, áirder (f) = size
 • foinne, foinní (adj) = long
 • tága, tágaí /taːgə/ (adj) = wide
 • bocht, bochta /bɔxt/ (adj) = thick
 • garm, garma /galm/ (adj) = heavy
 • cell, ceill /tʃɛʟ/ (adj) = small
 • dois, doise /dœs/ (adj) = short
 • snaŋ, snaiŋ /snaŋ/ (adj) = narrow
 • floir, floire /fʟœl/ (adj) = thin
 • camhna, camhnar /kawnə/ (f) = woman, wife
 • sos, sosta /sɔs/ (m) = man, husband
 • car, cara /kal/ (m) = human being, person
 • techt, techta /tɛxt/ (m) = child
 • iamh, iamhar /iəw/ (f) = mother
 • annar, annta /aːnəl/ (m) = father
 • cúth, cúthar (f) = animal
 • duír, duírte (m) = bird
 • clae, claea (m) = louse
 • sóm, sóma (m) = snake
 • luabhadh, luabhta (m) = worm
 • már, máir /maːl/ (m) = tree
 • feog, feogar (f) = forest
 • aeras, aersa (m) = stick
 • lúc, lúic (m) = fruit
 • scora, scoraí /skɔɾə, skɔɾiː/ (m) = (poetic) fruit
 • lán, láin (m) = seed
 • fonas, fonsa /fɔnəs, fɔnsə/ (m) = root
 • sucht, suchta /sʊxt, sʊxtə/ (m) = bark
 • cathar, caither (m) = flower
 • cnó, cnóa (m) = grass
 • léd, léda (m) = rope
 • saŋŋ (f) = skin
 • ŋobhtha, ŋobhthar /ŋɔfθə/ (f) = meat
 • iabh, iabhar /iəv/ (f) = blood
 • smodh, smodhar (f) bone
 • úgha, úghaí (m) = fat
 • ithel, ithle (m) = egg
 • tóda, tódar (f) = horn
 • floch, flocha (m) = tail
 • snárra, snárrar (f) = feather
 • frenn, freinn (m) = hair
 • bas, bais (m) = head
 • ád, ádar (f) = ear
 • iach, iachar (f) = eye
 • beon, beonta (m) = nose
 • cú, cúa (m) = mouth
 • traiŋ, traiŋer /tɾɛŋ/ (f) = tooth
 • sár, sáir (m) = tongue
 • cábh, cáibh (m) = fingernail, toenail
 • mogh, moghar (f) foot
 • dinen, dinner (f) = leg
 • stégal, stéglar (f) = knee
 • tímh, tímher /tiːw/ (f) = hand
 • sterr, sterrar (f) = wing
 • deŋ, deŋar (f) = belly, abdomen
 • túibher (f) = guts
 • traoth, traothar (f) = neck
 • blíon, blíona (m) = back
 • doc, docar (f) = breast
 • gún, gúnta (m) = heart
 • suirte, suirter (f) = liver
 • gnúi, gnúigh, gnúiín, gnúithe, gnúi (v) = drink
 • desc, cáigh, déicín, déctha, descach (v) = eat
 • asúgh, asúgh, asúghín, asúghta, asú (v) = bite
 • sát, sátaigh, sítín, sátatha, sátach (v) = suck
 • scíobh, scíobhaigh, scíobhín, scíobhta, scíobhach (v) = spit
 • líobh, líobhaigh, líobhín, líobhta, líobhach (v) = vomit
 • sráil, sráiligh, sráilín, sráilte, sráilech (v) = blow
 • níomh, níomhaigh, níomhín, níomhta, níomhach (v) = breathe
 • ŋasar, ŋasraigh, ŋasrín, ŋasarta, ŋasrach (v) = laugh
 • tóil, tóimigh, ésrín, tóimte, dácha (v) = see
 • sobhal, sobhlaigh, sobhlín, sobhalta, soibhel (v) = hear
 • docan, docnaigh, docnín, docnata, docan (v) = think
 • toŋŋ, toŋŋaigh, tiŋŋín, toŋŋta, taŋŋ (v) = smell
 • gobhas (m) = fear
 • éint, éintigh, éintín, éintete, éintech /iːnt, iːntəx/ (v) = sleep
 • arm, armaigh, armín, armta, arm (v) = live
 • fuithen, fuithnigh, fuithnín, fuithnete, fuithen (v) = kill
 • nes, nesaigh, nesín, nesta, nesach (v) = fight
 • nacht, nachtaigh, nachtín, nachtata, nachtach (v) = hunt
 • soŋŋ, sógaigh, sóigín, sógtaigh, saŋŋ (v) = hit
 • tremh, tremhaigh, treimhín, tremhta, tremhach (v) = cut
 • crós, crósigh, crisín, crosta, crasta (v) = split
 • baisil, baisligh, baislín, baiselte, baislech (v) = stab
 • srioch, srioch, sriochaín, sriochta, sriochach (v) = scratch
 • dolabh, dolabhaigh, dolabhín, dolabhta, dolabhach (v) = dig
 • derraiŋ, derraiŋigh, derraiŋín, derraiŋte, derraiŋŋt (v) = swim, be immersed in
 • eádh, eádhaigh, eádhín, eádhata, eádh (v) = fly
 • crígh, crígh, críghín, críghte, crígh (v) = walk
 • déir, sordaigh, déirín, sordata, sord (v) = come
 • aird, airdigh, airdín, airdete, aird (v) = lie (to be lying)
 • dolas, dolasaigh, doilesín, dolasta, dolas (v) = sit
 • dothach, dothaigh, dothín, dothata, dothach (v) = stand
 • fulda, fálaigh, fulmáín, fáltaigh, fálach (v) = turn
 • rolath, rolathaigh, rolathín, rolastaigh, rolas (v) = fall
 • dóm, dómaigh, dómín, dómta, dóm (v) = hold
 • nioc, niocaigh, nicín, nioctha, nioc (v) = squeeze
 • róich, róichigh, róichín, róichte, róichech (v) = rub
 • blae, blae, blaeín, blaetha, blae (v) = wash
 • clodh, clodhaigh, clidhín, clóta, cladh (v) = wipe
 • uiper, uiprigh, uiprín, uiperte, uiprech (v) = pull
 • srao, srao, sraoín, sraotha, srao (v) = push
 • scún, scúnaigh, scúinín, scúnta, scún (v) = throw
 • madhan, madhnaigh, madhnín, madhnata, madhnach (v) = tie
 • miath, miathaigh, miathín, miathata, miathach (v) = sow
 • slach, slachaigh, slachaín, slachta, slach (v) = count
 • gál, gálaigh, gálín, gálta, gálach (v) = sing
 • bothal, bothlaigh, bothlín, bothalta, bothlach (v) = play
 • torbh, torbhaigh, tirbhín, torbhata, tarbh (v) = float
 • rulc, rulcaigh, rulcaín, rulctha, rulcach (v) = flow
 • ásc, áscaigh, áscaín, áscata, áscach (v) = freeze
 • frím, frímigh, frímín, frímte, frímech (v) = swell
 • unn, unnar /ʉːn/ (f) = sun
 • saom, saoma /sɵːm/ (m) = moon
 • ilm, ilme /ɪʟm/ (m) = star
 • enŋ, enŋa /ɛnəŋ/ (m) = water
 • barach /baɾəx/ (f) = rain
 • muach, muaich /muəx, myəʃ/ (m) = river
 • fichte, fichter /fɪxtə/ (f) = lake
 • smó, smóa /smoː, smoːə/ (m) = sea
 • fón, fóna (m) = sea
 • caeth, caetha (m) = salt
 • neild, neilder (f) = stone
 • ŋorr, ŋorra (m) = sand
 • síogh (m) = dust
 • luabh /ʟuəv/ (f) = earth
 • beŋŋa, beŋŋar /bɛŋə, bɛŋəl/ (f) = cloud
 • stioch, stiocha /stɪx, stɪxə/ (m) = fog
 • geo /dʒɵː/ (f) = sky
 • coll, colla /kɔʟ/ (m) = wind
 • suíobh, suíobha /siːv/ (m) = snow
 • aoth, aotha (m) = ice
 • linn, linner /ʟiːn/ (f) = smoke
 • stú, stúa /stʉː/ (m) = fire
 • raebh, raebhar /ɾeːv/ (f) = ash
 • fuith, fuithigh, fuithín, feiste, feist (v) = burn
 • griabh, griabhar /gɾiəv/ (f) = road
 • scaimh, scaimhthe /skɛw/ (m) = mountain
 • lós, lósa /ʟɵːs/ (adj) = red
 • bes, besa /bɛs/ (adj) = green
 • raech, raecha /ɾeːx/ (adj) = yellow
 • eo, eotha /ɵː/ (adj) = white
 • ŋiúl, ŋiúil /ŋʊʟ/ (adj) = black
 • míon, míonar /miːn/ (f) = night
 • ruaigh, ruaithe /ɾyəj/ (m) = day (period of light)
 • fál, fálta /ˈfaːʟ/ (m) = year
 • fúnn, fúnna /fʉːn/ (adj) = warm
 • srabh, sraibh /sɾav/ (adj) = cold
 • tuíoch, tuích (adj) = full
 • serŋ, serŋa /sɛlŋ/ (adj) = new
 • daer, daera (adj) = old
 • sámh, sáimh /saːw, seːw/ (adj) = good
 • foig, foige (adj) = bad
 • ŋáiden, ŋáidin (adj) = rotten
 • tagar, tagair (adj) = dirty
 • ŋiath, ŋéith (adj) = sharp
 • lonnan, lonnain (adj) = dull
 • bád, báid (adj) = smooth
 • gias, géis (adj) = wet
 • ŋrae, ŋraea (adj) = dry
 • stágh, stáigh (adj) = near
 • ŋelan, ŋelain (adj) = far
 • soŋan (f) = right
 • breth (m) = left
 • de (prep) = at, in
 • go /gɔ~gə/ (prep) = (together) with
 • ar (prep) = on, at
 • fen (conj) = if
 • cua /kuə/ (conj) = because
 • feil, feilte /fɪʟ/ (m) = name
 • forca, forcaigh, forcaín, forctha, forcach (v) = feed
 • tann (prep) = (poetic) after
 • stúir, stúirer (f) = war
 • tilŋ, tilŋer (f) = sword
 • meraich, meraiche (m) = flag
 • claiŋ, claiŋer (f) = guilt, responsibility
 • ság (m) = shame
 • siompa, siompaí (m) = noodle
 • aŋŋ, aŋŋta (m) = face
 • fuadh (m) = lightning
 • biúl, biúil (adj) = straight
 • tnábh, tnábhar (f) = jaw
 • tébh, tébha (m) = cup
 • fén, fénta (m) = brother
 • rón, rónaigh (v) = crush
 • samáts, samáits (m) = verse
 • aislí, aislír (f) = dream
 • aisc, aiscer (f) = voice
 • ír, írte (m) = island
 • canaí (v) = buy
 • fúth, fútha (m) = bull
 • leochan, leochna (m) = list
 • fulcobh, fulcobhaigh, fulcibhín, fulcoichte, fulcabh (v) = deserve (usu. something negative
 • ogh (intj) = oh! ah!
 • nuích, nuíche (m) = door
 • scéch, scéich (m) = fern
 • argann, argann (v) = move (intrans.)
 • gémh, tobhaigh, tibhín, toichte, gelŋ (v)= say
 • buaith, buaithe (m) = eagle
 • elsa, elsar (f) = (poetic) eagle
 • beghra, beghraí (m) = scale (measuring device)
 • smaoch, smaocha (m) = world
 • ful (prep) = around
 • ioras, iorsaigh, iorsín, iorsta, iorsach (v) = learn
 • finn (adv) = well
 • rimed (m) = unit of 10
 • préd (m) = unit of 100
 • árdphréd (m) = unit of 1000
 • Daicemh = Dxaetjeon
 • Náfamh (adj) = Naquian (From Dxaetjeon nafeon)
 • robhan, robhanach (v) = exist
 • ciamhrobhan, ciamhrobhanach (v) = (mathematics) to exist and be unique
 • obhart, obhartar (f) = trap
 • arbá, arbá, arbáín, arbátha, arbár (v) = call
 • és, ésaigh, éisín, ésta, ésach (v) = feel
 • rúith, rúithigh, rúithín, reiste, reist (v) = break
rúith < ro-úith
 • corm, cirmín, carm (v) = to sound
 • sincharm (m) = consonance
 • écarm (m) = harmony
 • mícharm (m) = dissonance
 • canúfíe (f) = mathematics
 • canúfíán (adj) = mathematical
 • gamází (m) = prime number
 • gamáz (m) = element
 • éghamází (adj) = coprime
 • iomsa (adj) = precious
X iomsan (where X is a person) = my X (used by e.g. parents)
 • scialar /stʃi:ʟəl/ (f) = lady; ma'am, miss
 • Scial /stʃi:ʟ/ (f) = form of address for females
 • farca (m) = prize
 • gáthdhúbha (f) = linguistics
 • súcan, súcnaigh, súcnín, súcnata, súcnach (v) = decide
do·con, ní·dechan = < de-conyn-is 'to say in' (i.e. to say inside oneself)
 • gás (m) = hail
 • craem, craema (m) = sir; form of address for male minors
 • mannar, mannta /ma:nəl/ (m) = lord, master; form of address for male adults
 • mochar, mocharta (m) = saw
 • defrath (v) = rage
 • mrin (v) = forgive
 • ŋamath (v) = to cover
 • fruŋ = middle
 • fécas (v) = confuse
 • ebhracht, ebhrachtar (f) = a Talman cold-hardy plant whose oil is solid at room temperature and can be used as food and for insulation in clothes
 • corc, corca (m) = oil
 • félaigh, félín, félach (v) = to change
 • fél, féla (adj) = different
 • fusta (adv) = eventually
 • taŋtáv (m) = information
 • tlutha (intj) = OK (from a Clofabic language; ~ luta- in Clofabosin; ultimately from *tluta)
 • séil, séiligh, séilín, séilte, séilech (v) = to wither
 • snáibh, snáibhe (m) = corpse
 • forá, forá, foráín, forách (v) = to bask
 • sóibh (adv) = nevertheless
 • ím, íme (m) = leaf (Netagin)
 • cáider (m) = science
 • boc, bocaigh, bocaín, boctha, bocach = to plant
 • ŋachta, ŋachtaí (adj) = pure
 • traebh (m) = plot of land
 • bóg (adj) = the same
 • ésar, ésraigh, ésrín, ésrata, ésracch = to nurture, to brood
 • féd, fédaigh, fédín, fédata, fédach = to keep
 • tnáigh, tnáigh, tnáighín, tnáighte, tnáigh (v) believe
de X le tnáigh = to believe in X;
le X le tnáigh = to believe what X says
 • fígin, fígine (m) = (literary) human being, mortal
 • rách (m) = time
 • lisin, lisnigh, lisnín, lisnete, lisnech (v) = tame
 • saobh, saoibh (m) = dog
 • arfás, arfásaigh, arfásín, arfásta, arfáiste (v) = be ready
 • aon, aonaigh, sólín, aonta, sól (v) = do
 • tiortar (adv) = twice
 • asaŋ, asŋaigh, asŋín, asŋata, asaiŋŋt (v) = die
 • ae (intj) = oh, O
 • sŋím, sŋímigh, sŋímín, sŋímte, sŋímech (v) = praise
 • mol, molaigh, moilín, molta, moile (v) = thank
le X le moile = to thank X
 • fiar, fiaraigh, fiarín, fiarach (v) = address someone using fiar
 • dlá, dláaigh, dláín, dláach (v) = address someone using dtlá
 • séid, séidigh, séidín, séidech (v) = address someone using séid
 • tús, túsaigh, túsín, tústa, túsa (v) = to pray
 • dérb, dérbaigh, dérbín, dérbtha, dérbach (v) = tolerate, bear (mostly used in negative)
 • có, cótha (m) = son
 • loithre (m) = wheat
 • ertaħaf, urtaħéf (v) = to graduate college (lit. 'to specialize')
 • bún, búin (m) = fish
 • mothmanóg (m) = professor; mothmanógaim (f)
 • ŋatév (m) curiosity
Laidh ŋatév aran. = I'm curious.
 • rúi, rúie (m) = beardog (an omnivorous Clotrician mammal, commonly kept as pets)
 • foscúghál, foscúgháil (m) = art song, Tíogall "lied"
 • ráig (f) = solstice (Thn. ryncis)
 • buirgedráig (f) = winter solstice
 • bartós, bartósa (m) = tent, pavilion (from Classical Netagin bartos, Ancient Netagin bartusi, from Thensarian baltus 'box, enclosure')
 • gainn, gainne (m) = clan, family
 • grann, grainnín, granna = to solve e.g. a problem or an equation; (euphemistic) to eliminate, to kill
 • bhfá-N (conj) = complementizer
 • mar le... = can
 • taimh, taimher (f) = leaf
 • gil (prep) = from
 • bólaí (m, plurale tantum) = soil
 • máslaeŋ, máslaeŋa (adj) = infertile, barren
 • sonaiŋŋ, sonaiŋŋigh, sonaiŋŋín, sonaiŋŋta, sonaiŋŋt (v) = sprout
 • reocht (f) = a songbird native to the Talma region
Thensarian resuctō
 • míreistech (f) = (grammar) a grammar mistake in languages with grammatical gender made by young children or learners where the wrong gender is used for a noun
 • reist (f) = biological sex; gender; category; (grammar) gender, noun class
 • reist (v) = classify, categorize
 • scobh, arfaigh, áibín, scobhta, ascabh (v) = give
scobh, áibín, ascabh come from as.cobh, ní.áb < as-cobyn 'to bear towards'
arfaigh comes from ar.fogh, ní.arbhagh ar-vogym 'to hand over, to transfer'
 • suth (f) = mist
 • gnúinte (f) = scar
 • scrádhaí (m) = spider
 • gúine (adv) = always
 • réiser (adv) = always; continually
 • romhar (adv) = forever
 • murtéħóf (m) = (archaic) specialist
 • mortaħóifá, -óná (from Koine Netagin (A) mortehöfo, from Old Netagin murtéħófá < t-ħ-f = expert) (f) = courtesan
 • sin-shuinmín (adj) = in tune
 • míshuinmín (adj) = out of tune
 • míshuinmech (f) = out of tune note, mistuning
 • mí-éflach (f) = a stupid mistake Tíogall noob composers and improvisers make when they use an enharmonic equivalent from the wrong tuning (like accidentally treating 135/128 and 16/15 as enharmonics in schismic for example)
 • núil (adj) = difficult
 • núilú (f) = difficulty
 • Dendritín = Dendritic (adj.)
 • Dendrit (a loan from Thensarian or Clofabic) = Dendritic region
 • zár (m) = cat (from Netagin)
 • róiŋŋe (f) theorem
 • róiŋŋ, róiŋŋe (v) to erect; to establish
 • stóchach (f) proof
 • stóch, stóchach (v) to prove (OT as.tóch, ní.assach; as- is a doublet of ar- "on; telic"; tóch is probably an old verbal noun for "see", from Thn. *tosācos)
 • aed (adj) = high
 • aeide (f) = height; (music) pitch
 • éfal, éflach (v) = conflate, equate, identify something with something else
 • éflach (f) = (music) enharmonic equivalence (most commonly, identification of two different just ratios)
 • éflín (adj) = (music) enharmonic
 • léiste bó-charaimh (f) = "nonhuman soul", politically correct term for nonhuman animals
 • stéca, stécaí (m) = scallop
Stéca is also a family name
 • égeth, égethach (v) = connect
 • póigh (intj) /pøːj/ = phooey! pfui! (expresses contempt)
 • ichuí (intj) /iˈxiː/ = yuck! ew!
 • aoim.../aoi... (intj) /øːm~œːm/, /øː~œː/ = um.../uh...
 • tsáŋód /tsaːˈŋɵːd/ (m, pl. tsáŋóid /tsaːˈŋøːd/) garden
 • ós (conj) = although
 • sás (m) happiness
 • súnarc (f) schadenfreude
 • brós, brós (v) to put
 • tar, tara (v) to go
 • tobh, tobhach (v) to take
 • neáth /naːθ/ (m, pl. neáith /neːθ/) (literary) cloud
 • foscú /fɔskʉː/ (f) art; (archaic) skill, talent, excellence (a cognate could mean "virtue" in a related language)
 • foscúróiŋ (m) artist
 • enn, ennach /εn, ˈεnəx/ (v) = to ring; to sound
 • forenn, forennach /ˈfɔɾɛn, ˈfɔɾɛnəx/ (v) = to play an instrument
 • éimthigh, éimthú /ˈiːmθi, ˈiːmθʉː/ (v) = to hold, to be valid
 • artaŋgán /ˈaltəŋgaːn/ (adj) = (mathematics) rectifiable (lit. "stretchable")
 • blucha /ˈbʟʊxə/ (f) = curve
 • ferŋán /fɛlŋaːn/ (adj) = (mathematics) analytic (lit. "shape-ly")
 • mimráth /mɪmɾaːθ/ (m) = (mathematics) function (m-r-t = "assign")
 • cuirlín /kʏɾəʟiːn/ (adj) = open, opened
 • cuiril, cuirlech /kʏɾəʟ, kʏɾəʟəx/ (adj) = to open
 • étha (From Netagin ʔÉthá) = Etalocin
 • echt /ɛxt/ (m., pl. eicht /ɪxt/): morning;
 • echtna /'ɛxtnə/ "in the morning"
 • ruaghna /'ɾuənə/ "in the day"
 • caomh /kɵː/ (m., pl. caoimh /kø:w/): evening;
 • caomhna /'kɵːnə/ "in the evening"
 • míonna /'mi:nə/ "at night"
 • fágh /faː/ (adj.) = wrong, evil
 • slachandhúbha (f) = number theory
 • nóidhúbha (f) = thermodynamics
 • fáiste (f) = (literary) working or effect of some (often supernatural) force; (mathematics) action, e.g. of a group
 • énrigh, énrú = accompany
 • énrú (m) = accompaniment (musical)
 • somh, somhach = find
 • dirr-, dirrú = invent
 • ábhadh, ábhtha (m) = book
 • soch (m) = air
 • léiste, léister (f) = soul, spirit; sentient being
 • merg = right, correct
 • an suinmech ŋachta = just intonation (lit. "pure tuning")
 • nós, nóis = easy; (of a person) gullible
 • dúbhóiŋ (m, f) = teacher
 • (an) Saichte (m) = originally meaning "the pantheon", a complex of spirits in nature, governing the workings of nature, which ancient Talmans believed in; when a person is born, his soul is taken out of the Saichte; when he dies his soul is incorporated back into it.
Shaichte... = God... (Interjection)
An Saichte leis! = The Saichte bless you! (greeting)
 • sumhan = beautiful
 • mocht = dark
 • ceirr de, ceirrech = 'I go in'
 • geil /gɪʟ/ = 'from'
 • aodaí /ˈɵːdiː/ (m, pl) = 'clothes'
 • gód /gɵːd/ (f) = 'body'
 • slachan /sʟaxən/ (m) = 'number'
 • stú /stʉː/ (m) 'fire'
 • meirt, meirte /mɪlt, ˈmɪltə/ = 'descend'
 • ŋaoidh, ŋaoise /ŋøːð, ŋøːsə/ = 'dig'
 • óc, óca /ɵːk/ (m) = 'rock'
 • seola /ˈsɔʟə/ (f) = law (~ Nurian fiuolācuh 'country')
 • seolacht = 'legal'
 • iomar = 'now'
 • cuín /ki:n/ = 'because'
 • cré /kɾeː/ (f) = day (24-hour period)
 • dúbh, dúbhach /dʉːv, ˈdʉːvəx/ = 'teach'
 • bris, brisech /bɾɪs, ˈbrɪsəx/ = 'speak'
 • ŋlaidh /ŋʟɛð/ (f) = 'page'
 • arŋadh, arŋas /ˈalŋəθ, ˈalŋəs/ = 'to achieve'
 • stann, stanna /staːn, ˈstaːnə/ = 'to assemble' (~ Stánsa)
 • sŋaoi, sŋaoi /sŋøː/ = 'to be born'
 • techrós /tɛxˈɾɵːs/ (m) = 'earthquake'
 • scain /skɛn/ (m) = 'friend'
 • sciodh /ʃtʃɪð/ (m) = 'crowd; set (mathematics)'
 • tluchar /ˈtʟʊxəl/ (f) = 'fear'
 • ŋull /ŋʊʟ/ (m) = 'male animal; masculine noun'
 • /deː/ (f) = 'female animal; feminine noun'
 • ceor /tʃɵːl/ (f) = 'bag'
 • scaebh, scaebhach /skeːv, ˈskeːvəx/ = 'cry'
 • lioŋ /ʟɪŋ/ (m) = 'bug'
 • suinm, suinmech /sʏnəm, ˈsʏnməx/ = 'to tune' (from so·nemn, ní·suinm 'he balances' < *su-nebnanis, where nebn- means 'equal')
 • gloc /glɔk/ (f) = 'wheel'
 • toimh /tœw/ = 'sweet'
 • bráŋ, bráiŋe /bɾaːŋ, bɾeːŋə/ 'shout'
 • iŋŋ /iːŋ/ (f) = 'time'
 • rénmaigh, rénmín, rénmata, rénmach (v) = to dawn
 • blósaigh, blósín, blósta, blósach (v) = to dusk
 • oith, oithigh, oithín, oithete, oithech (v) = pass
 • bách, báchaigh, báchaín, báchta, báchach = (poetic) to cry out
 • tarsúdh, tarsúdha = school
 • fas (prep) = French chez
 • pefat (m) = cake
 • de husc = a lot