User:IlL/Tíogall/Swadesh list

From Linguifex
Jump to: navigation, search
No. English Tíogall
1 I /naː/
2 you (singular) fiar /fiəl/ (familiar); dTlá /dʀaː/ (polite)
3 he /hʉː/
4 we ámh /aːw/ (exc), géid /giːd/ (inc)
5 you (plural) séid /siːd/ (familiar); dTlá /dʀaː/ (polite)
6 they hár /haːl/
7 this /meː/ (exc), /seː/ (inc)
8 that /tʃeː/
9 here mach /max/ (exc), sach /sax/ (inc)
10 there cach /kax/
11 who tua /tuə/
12 what /taː/
13 where tach /tax/
14 when tís /ti:s/
15 how tér /teːl/
16 not (indicative), /daː/ (imperative)
17 all /baː/
18 many aor, aora
19 some cuíth, cuíthe
20 few ŋáth, ŋátha
21 other ús, úsa
22 one ciamh /tʃiəw/
23 two tioth /tɪθ/
24 three náidh /neːð/
25 four daoibh /døːv/
26 five soil /sœʟ/
27 big árd, áird /aːld/
28 long foinne, foinní /føːnə/
29 wide tága, tágaí /taːgə/
30 thick bocht, bochta /bɔxt/
31 heavy garm, garma /galm/
32 small cell, ceill /tʃɛʟ/
33 short dois, doise /dœs/
34 narrow snaŋ, snaiŋ /snaŋ/
35 thin floir, floire /fʟœl/
36 woman camhna, camhnar /kawnə/ (f)
37 man (adult male) sos, sosta /sɔs/ (m)
38 man (human being) car, cara /kal/ (m)
39 child techt, techta /tɛxt/ (m)
40 wife camhna, camhnar /kawnə/ (f)
41 husband sos, sosta /sɔs/ (m)
42 mother iamh, iamhar /iəw/ (f)
43 father annar, annta /aːnəl/ (m)
44 animal cúth, cúthar (f)
45 fish bún, búin /bʉːn, byːn/ (m)
46 bird duír, duírte (m)
47 dog saobh, saoibh (m)
48 louse clae, claea (m)
49 snake sóm, sóma (m)
50 worm luabhadh, luabhta (m)
51 tree már, máir /maːl/ (m)
52 forest feog, feogar (f) /foːg, foːgəl/
53 stick aeras, aersa (m)
54 fruit scora, scoraí /skɔɾə, skɔɾiː/
55 seed lán, láin (m)
56 leaf taimh, taimher /tɛw, tɛwəl/ (f); ím, íme /iːm, iːmə/ (m)
57 root fonas, fonsa /fɔnəs, fɔnsə/ (m)
58 bark (of a tree) sucht, suchta /sʊxt, sʊxtə/ (m)
59 flower cathar, caither (m)
60 grass cnó, cnóa (m)
61 rope léd, léda (m)
62 skin saŋŋ (f)
63 meat ŋobhtha, ŋobhthar /ŋɔfθə/ (f)
64 blood iabh, iabhar /iəv/ (f)
65 bone smodh, smodhar (f)
66 fat (noun) úgha, úghaí (m)
67 egg ithel, ithle (m) /ɪθəʟ/
68 horn tóda, tódar (f)
69 tail floch, flocha (m)
70 feather snárra, snárrar (f)
71 hair frenn, freinn (m)
72 head bas, basa (m)
73 ear ád, ádar (f)
74 eye iach, iachar (f)
75 nose beon, beonta (m)
76 mouth cú, cúa (m)
77 tooth traiŋ, traiŋer /tɾɛŋ/ (f)
78 tongue (organ) sár, sáir (m)
79 fingernail cábh, cáibh (m)
80 foot mogh, moghar (f)
81 leg dinen, dinner (f)
82 knee stégal, stéglar (f)
83 hand tímh, tímher /tiːw/ (f)
84 wing sterr, sterrar (f)
85 belly deŋ, deŋar (f)
86 guts túibher (f)
87 neck traoth, traothar (f)
88 back blíon, blíona (m)
89 breast doc, docar (f)
90 heart gún, gúnta (m)
91 liver suirte, suirter (f)
92 to drink gnúi, gnúigh, gnúiín, gnúithe, gnúi
93 to eat desc, cáigh, déicín, déctha, descach
94 to bite asúgh, asúgh, asúghín, asúghta, asú
95 to suck sát, sátaigh, sítín, sátatha, sátach
96 to spit scíobh, scíobhaigh, scíobhín, scíobhta, scíobhach
97 to vomit líobh, líobhaigh, líobhín, líobhta, líobhach
98 to blow sráil, sráiligh, sráilín, sráilte, sráilech
99 to breathe níomh, níomhaigh, níomhín, níomhta, níomhach
100 to laugh ŋasar, ŋasraigh, ŋasrín, ŋasarta, ŋasrach
101 to see tóil, tóimigh, ésrín, tóimte, dácha
102 to hear sobhal, sobhlaigh, sobhlín, sobhalta, soibhel
103 to know laidh cáid ú le X
104 to think docan, docnaigh, docnín, docnata, docan
105 to smell toŋŋ, toŋŋaigh, tiŋŋín, toŋŋta, taŋŋ
106 to fear laidh gobhas ar X
107 to sleep éint, éintigh, éintín, éintete, éintech /iːnt, iːntəx/
108 to live arm, armaigh, armín, armta, arm
109 to die asaŋ, asŋaigh, asŋín, asŋata, asaiŋŋt
110 to kill fuithen, fuithnigh
111 to fight nes, nesaigh, nesín, nesta, nesach
112 to hunt nacht, nachtaigh, nachtín, nachtata, nachtach
113 to hit soŋŋ, sógaigh, sóigín, sógtaigh, saŋŋ
114 to cut tremh, tremhaigh, treimhín, tremhta, tremhach
115 to split crós, crósigh, crisín, crosta, crasta
116 to stab baisil, baisligh, baislín, baiselte, baislech
117 to scratch srioch, srioch, sriochaín, sriochta, sriochach
118 to dig dolabh, dolabhaigh, dolabhín, dolabhta, dolabhach
119 to swim derraiŋ, derraiŋigh, derraiŋín, derraiŋte, derraiŋŋt
120 to fly eádh, eádhaigh, eádhín, eádhata, eádh
121 to walk crígh, crígh, críghín, críghte, crígh
122 to come déir, sordaigh, déirín, sordata, sord
123 to lie (as in a bed) aird, airdigh, airdín, airdete, aird (to be lying)
124 to sit dolas, dolasaigh, doilesín, dolasta, dolas
125 to stand dothach, dothaigh, dothín, dothata, dothach
126 to turn (intransitive) fulda, fálaigh, fulmáín, fáltaigh, fálach
127 to fall rolath, rolathaigh, rolathín, rolastaigh, rolas
128 to give scobh, arfaigh, áibín, scobhta, ascabh
129 to hold dóm, dómaigh, dómín, dómta, dóm
130 to squeeze nioc, niocaigh, nicín, nioctha, nioc
131 to rub róich, róichigh, róichín, róichte, róichech
132 to wash blae, blae, blaeín, blaetha, blae
133 to wipe clodh, clodhaigh, clidhín, clóta, cladh
134 to pull uiper, uiprigh, uiprín, uiperte, uiprech
135 to push srao, srao, sraoín, sraotha, srao
136 to throw scún, scúnaigh, scúinín, scúnta, scún
137 to tie madhan, madhnaigh, madhnín, madhnata, madhnach
138 to sew miath, miathaigh, miathín, miathata, miathach
139 to count slach, slachaigh, slachaín, slachta, slach
140 to say gémh, tobhaigh, tibhín, toichte, gelŋa
141 to sing gál, gálaigh, gálín, gálta, gálach /gɑʟ, gɑʟəx/
142 to play bothal, bothlaigh, bothlín, bothalta, bothlach
143 to float torbh, torbhaigh, tirbhín, torbhata, tarbh
144 to flow rulc, rulcaigh, rulcaín, rulctha, rulcach
145 to freeze ásc, áscaigh, áscaín, áscata, áscach
146 to swell frím, frímigh, frímín, frímte, frímech
147 sun unn, unnar /ʉːn/ (f)
148 moon saom, saoma /sɵːm/ (m)
149 star ilm, ilme /ɪʟm/ (m)
150 water enŋ enŋa /ɛnəŋ/ (m)
151 rain barach /baɾəx/ (f)
152 river muach, muaich /muəx, myəʃ/ (m)
153 lake fichte, fichter /fɪxtə/ (f)
154 sea smó, smóa /smoː, smoːə/ (m), fón, fóna (m)
155 salt caeth, caetha (m)
156 stone neild, neilder (f)
157 sand ŋorr, ŋorra (m)
158 dust síogh (m)
159 earth luabh /ʟuəv/ (f)
160 cloud beŋŋa, beŋŋar /bɛŋə, bɛŋəl/ (f)
161 fog stioch, stiocha /stɪx, stɪxə/ (m)
162 sky geo /dʒɵː/ (f)
163 wind coll, colla /kɔʟ/ (m)
164 snow suíobh, suíobha /siːv/ (m)
165 ice aoth, aotha (m)
166 smoke linn, linner /ʟiːn/ (f)
167 fire stú, stúa /stʉː/ (m)
168 ash raebh, raebhar /ɾeːv/ (f)
169 to burn fuith, fuist
170 road griabh /gɾiəv/ (f)
171 mountain scaimh /skɛw/ (m)
172 red lós, lósa /ʟɵːs/
173 green bes, besa /bɛs/
174 yellow raech, raecha /ɾeːx/
175 white eo, eotha /ɵː/
176 black ŋiúl, ŋiúil /ŋʊʟ/
177 night míon, míonar /miːn/ (m)
178 day ruaigh, ruaithe /ɾyəj/ (m)
179 year fál, fálta /ˈfaːʟ/ (m)
180 warm fúnn, fúnna /fʉːn/
181 cold srabh, sraibh /sɾav/
182 full tuíoch, tuích
183 new serŋ, serŋa /sɛlŋ/
184 old daer, daera
185 good sámh, sáimh /saːw, seːw/
186 bad foig, foige
187 rotten ŋáiden, ŋáidin
188 dirty tagar, tagair
189 straight biúl, biúil
190 round snú, snúa /snʉː/
191 sharp (as a knife) ŋiath, ŋéith
192 dull (as a knife) lonnan, lonnain
193 smooth bád, báid
194 wet gias, géis
195 dry ŋrae, ŋraea
196 correct merg, meirg
197 near stágh, stáigh
198 far ŋelan, ŋelain
199 right soŋan
200 left breth
201 at de /dɛ/
202 in de /dɛ/
203 with go /gɔ~gə/
204 and ar /al~əl/
205 if fen
206 because cua /kuə/, cuín /ki:n/
207 name feil, feilte /fɪʟ/ (m.)