Fifth Linguifex Relay/Tíogall (Retranslation)

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Text

Transliteration and translation

Ar sŋímeachadh ag moileadh fígin, aonúr hú tiortar ag tiortar!
Asaiŋŋt asŋataigh hú cré chiamh,
Ach aru le tnáigh bhfá mar le taimhear gil bólaí máslaeŋa le sonaiŋŋt.
Cuín arfásaigh an Saichte gúine;
Réisí réanmataigh ag blóstaigh hú, ag réisí h-oithitigh an rách.

Tomhsásuħus, Lisnóiŋeadh na Saoibh

When a man gives praise and thanks, let him do so repeatedly!
Die he will one day,
but he must have faith that leaves can sprout from barren soil.
For the spirit-complex is ever actively present,
so long as it dawns and dusks, and so long as time passes.

towsaʔsuhus, Tamer of Dogs


Interlinear

ar sŋím-each-adh ag moil-eadh fígin, aon-úr hú tiortar ag tiortar
on praise-VN-CST and thank.VN-CST mortal, do-JUSS 3SG.M.CONJ twice and twice
asaiŋŋt asŋ-at-aigh hú cré chiamh
die.VN die-FUT-ANA 3SG.INDEP day F.one
ach ar-u le tnáigh bhfáN mar le taimh-ear gil bólaí má-slaeŋ-a le sonaiŋŋ-t
but on-3SG DAT believe.VN COMP possible DAT leaf-PL from soil un-fertile-PL.M DAT sprout-VN
cuín arfás-aigh an Saichte gúine;
because ready-PRES.ANA DEF.SG gods always
réisíL réanm-at-aigh ag blós-t-aigh hú, ag réisíL oith-it-igh an rách.
so_long_as dawn-FUT-ANA and dusk-FUT-NAA 3SG.M.CONJ and so_long_as pass-FUT-ANA DEF.SG time
Tomhsásuħus lisn-óiŋ-eadh na saoibh
T. tame-AGT-CST DEF.PL dog.PL

Glossary

Tíogall PoS English Notes
ar prep on, upon
sŋím, sŋímigh, sŋímín, sŋímtigh, sŋímeach v, trans praise
ag conj and used for both nouns and clauses
mol, molaigh, moilín, moltaigh, moile v, intrans thank le X le moile = to thank X
fígin, fígine m human being, mortal
aon, aonaigh, sólín, aontaigh, sól v, trans do
tiortar adv twice tiortar ag tiortar means 'again and again; continually'.
asaŋ, asŋaigh, asŋín, asŋataigh, asaiŋŋt v, intrans die
cré, créar f day
ciamh num one
ach conj but
tnáigh, tnáigh, tnáighín, tnáightigh, tnáigh v, intrans believe de X le tnáigh = to believe in X; le X le tnáigh = to believe what X says
bhfá-N conj complementizer
mar le X X can
taimh, taimhear f leaf
gil prep from
bólaí m (plurale tantum) soil
máslaeŋ, máslaeŋa adj infertile, barren má- 'un' + slaeŋ 'fertile'
sonaiŋŋ, sonaiŋŋigh, sonaiŋŋín, sonaiŋŋtigh, sonaiŋŋt v sprout
cuín conj because, for
arfás, arfásaigh, arfásín, arfástaigh, arfáiste v be ready
Saichte m spirit-complex in nature
gúine adv always
réisí-L conj as long as
réanmaigh, réanmín, réanmataigh, réanmach v to dawn
blósaigh, blósín, blóstaigh, blósach v to dusk
oith, oithigh, oithín, oithitigh, oitheach v pass
rách m time
lisnóiŋ m tamer lisin 'tame' + -óiŋ '-er'
saobh, saoibh m dog

Notes

  • ar + VERB.VN-CONST + SUBJECT is a time clause: "upon SUBJECT's VERB-ing" or "when SUBJECT VERBs".
  • ar + SUBJECT + le + VERB.VN means "SUBJECT must VERB".
  • VERB.VN + VERB + SUBJECT is an emphatic construction meaning "SUBJECT [surely, definitely] VERBs", with a distinct literary flavor. A clause in this form can also have a concessive force.
  • The future is used in time clauses, when the condition holds at or up to some point in time in the future.