User:Chrysophylax/stressedthird

From Linguifex
Jump to: navigation, search
aia marva mairas tausa
ää mel letta nee marva
palga ne u ras kä vai' saa
talle vah' kui saola saolain
lanne sse kä hää' nëi peigin
tundus kauga na va hantta
heada neida na o less'ta
virha va lu malla kiirtta
san na me le na hauhan
han da nëi me le na aidan
läen' kee harya hou de päi
vanha vainna vëasain veasast
vainna vëi o lesse lianke
ruunka ma la sa me le na
metta na la rin sta soovin
üga vaeva nän te lei' neen
ärya kam' o ra vai kä ää
vuika nam' hu van ku taha
kiival mearos an o lessse
koeri tän nu par va rau ha
vattest paida vatte aurain
vainves noivas nëi kui louan
pulle parva nu lana
nu par va lana handa
sedel le nëi saa a tanän
vilyain vaihain veasast tääha
latte sëata nänku malmen
kui hu rinän kaan vë lia läe
toiga mornän ku neen mouran
vaeva nän ahiis parvas latte
vassän na kee turvik se ää