User:Chrysophylax/Sandbox/Myrdla

From Linguifex
Jump to: navigation, search

mʏrdla, nauk, dauk, gaut, pli, gairo, diχt, blʏno|-tas, trurøst, ostven, grøiχt, tiχt, is, ik, blʏkest, dlyʃyn, nymtræ, hiχt, blʏ, sɑχtli (sɑχt-li?), ryχt, hɑχt, fut͡ʃ, orʃil, dauʃoχt , raibɑχt, -im, -ok, ty (prep.), his (prep.), pauχt, dauh, yst, gom, ɑχt, tɑχt, goɕ, seχt, ak, kun, kys, -ym, ær, vas, rau, rul, fir, vauh, taur, oχt, vai, dairau, sīlae (sihlæ), her, vo, plʏ, hauriχt, -fur, ænyt, gaist-bli, næχt, -lor, -lu (lu/lor), -ri


native ortography? : vasym·le·goch·his·gautafuris·oraher·dlyhsyn·raugwis·ty·myrdhláh blyki ostvenis·vai·gairóh·daukáh·tichri·raugwis·kys·vauhatas

gontɑχt, kun goχ ak Naukamʏrd
vasym le goχ his gautafuris oraher dlyʃyn raugwis
ty mʏrdlaːh blʏki ostvenis vai gairoːh daukaːh tiχri raugwis kys vauhatas