Contionary:всиҝ

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Dãterške

Etymology

From Proto-Indo-European *wejd-és-eh₂ (something seen).

Pronunciation

Verb

всиҝ • (vsıq)

  1. to observe; to detect; to see
    .Эсі інэ щӀьяғ всиҝ. ― They see a flag.

Conjugation

Dãterške conjugation of всиҝ
Infinitive: всиҝхљњ Transitive Intransitive/Reflexive
Past Firsthand всиҝдԇңӹӑ
/vsɪq͡χt̬s̃ˤʉʕ/
всиҝидԇңӹӑ
/vsɪq͡χɪt̬s̃ˤʉʕ/
Inferential нфвсиҝ
/nfvsɪq͡χ/
нфвсиҝи
/nfvsɪq͡χɪ/
Present Habitual всӕҝхрн
/vsəq͡χxrn/
всӕҝӕ
/vsəq͡χə/
Imperfective всиҝ
/vsɪq͡χ/
всиҝи
/vsɪq͡χɪ/
Future Firsthand һф'всиҝ
/ħfʡvsɪq͡χ/
һф'всиҝи
/ħfʡvsɪq͡χɪ/
Inferential фң'всиҝ
/f̃ʡvsɪq͡χ/
фң'всиҝи
/f̃ʡvsɪq͡χɪ/
Imperative ћңавсиҝ
/c̃ʰavsɪq͡χ/
ћңавсиҝи
/c̃ʰavsɪq͡χɪ/


See also