Hivatish

From Linguifex
Revision as of 20:50, 13 July 2019 by IlL (talk | contribs) (Pronouns)
Jump to: navigation, search
Siqa tuqsuq Qivattut (This page in Qivattu)
Hivatish
Qivattutannguaq
Pronunciation /hivatːutaŋːuˈaχ/
Created by IlL, Praimhín
Setting Lõis
Language family
Indo-European
 • Hivatish
Writing system Latin, Hivatish script

Hivatish (Qivattutannguaq /hivatːutaŋːuˈaχ/ or Qivattuq tannguaq /hivaˈtːuχ taŋːuˈaχ/) was an Indo-European language inspired by Inuit, Old Persian and Proto-Celtic.

It was spoken in Qivattulundun, which is located in our Great Britain.

 • 1: ainuq (m.)/ainaa (f.)/ainun (n.)
 • 2: tuwaa
 • 3: tirriq
 • 4: kituariq
 • 5. pikkiq
 • 6: uwiq
 • 7: iqtun
 • 8: astaa
 • 9: niwun
 • 10: tisun
 • 100: sattun
 • siiman = seed (related to German Keim)
 • tiutaa = tribe
 • teewaq = god
 • siuqit < *ǵews-eti = to try
 • suqtuq (< *ǵews-tus) = attempt
 • imaq (m) = sea
 • iqaluk (m) = trout
 • anuri (n) = storm
 • iqariuq = red
 • talguq = long
 • tuattuq (m) = trail
 • arsattuq (m) = silver
 • taiseet = to pinpoint
 • ziimaa = winter

Kiiwuq piksuq wutarit naaksit. = The living fish swims in the water.

Welshy descendant

Phonology

Vowels: i u a ii uu ee aa ai au ia ua iu ui

Consonants: p v t d s z k g q m n ng l r j w /p v t ð~d s z k ɣ~g χ m n ŋ l r j w/

Voiceless stops are unaspirated.

i u are pronounced [e o] before q.

Diachronics

o > u

RC > aRC

l before voiceless consonants = /ɬ/

wh = voiceless w

Pronouns

izaa 'I'
Singular Plural
Nominative izaa ammii
Genitive mini ammaqun
Dative mai ammai
Accusative mi ammi
Ablative minit ammavuq
Locative minit ammavi


tuu 'thou'
Singular Plural
Nominative tuu juu
Genitive tivi junngaqun
Dative tai junngai
Accusative ti junngi
Ablative tivit junngavuq
Locative tivit junngavi
 • siqu, siqaa, situt = this
 • qu, qaa, tut = that

Nouns

The direct object of a negative verb takes the genitive:

 • Awiq iwiti walkun. = The sheep saw a wolf.
 • Awiq neen iwiti walkaa. = The sheep did not see a wolf.

Thematic

o-stems

walkuq 'wolf' (< *wĺ̥kʷos)
Singular Plural
Nominative walkuq walkaaq
Genitive walkaa walkuun
Dative walkai walkavuq
Accusative walkun walkuuq
Ablative walkiat walkavuq
Locative walkiat walkavi
Vocative walki! walkaaq!


wirdun 'word' (< *werdʰh₁om)
Singular Plural
Nominative wirdun wirdaa
Genitive wirdaa wirduun
Dative wirdai wirdavuq
Accusative wirdun wirdaa
Ablative wirdiat wirdavuq
Locative wirdiat wirdavi
Vocative wirdi! wirdaa!

eh2-stems

vukaa 'city' (< *bʰugéh₂)
Singular Plural
Nominative vukaa vukaaq
Genitive vukaaq vukuun
Dative vukai vukaavuq
Accusative vukaan vukaaq
Ablative vukaat vukaavuq
Locative vukaat vukaavi
Vocative vukaa! vukaaq!

u-stems

quunuq 'son'
Singular Plural
Nominative quunuq quunuwiq
Genitive quuniuq quunuun
Dative quuniwi quunuvuq
Accusative quunun quunuuq
Ablative quunut quunuvuq
Locative quunut quunuvi
Vocative quunu! quuniwiq!

i-stems

ingniq 'fire'
Singular Plural
Nominative ingniq ingniiq
Genitive ingniiq ingnuun, ingnijuun
Dative ingnii ingnivuq
Accusative ingnin ingniiq
Ablative ingnit ingnivuq
Locative ingnit ingnivi
Vocative ingni! ingniiq!

Also: teepputiq 'master'.

Neuter i-stems:

anuri 'storm' (< Proto-Inuit ạnųʁǝ̈ 'wind')
Singular Plural
Nominative anuri anuria
Genitive anuriiq anuruun, anurijuun
Dative anurii anurivuq
Accusative anuri anuria
Ablative anurit anurivuq
Locative anurit anurivi
Vocative anuri! anuria!

h2-stems

imaq 'sea'
Singular Plural
Nominative imaq imaaq
Genitive imiaq imuun
Dative imai imavuq
Accusative iman imaaq
Ablative imat imavuq
Locative imat imavi
Vocative ima! imaat!

n-stems

zamaa 'human'
Singular Plural
Nominative zamaa zamuniq
Genitive zamuuq zamunuun
Dative zamunii zamunavuq
Accusative zamunan zamunaaq
Ablative zamunit zamunavuq
Locative zamunit zamunavi
Vocative zamuni! zamuniq!

-mn-nouns

numan 'name'
Singular Plural
Nominative numan numanaa
Genitive numaaq numanuun
Dative numanii numanavuq
Accusative numan numanaa
Ablative numanit numanavuq
Locative numanit numanavi
Vocative numan! numanaa!

Also: wirman 'time', wingman 'clothes'

Athematic

reezaq 'king'
Singular Plural
Nominative reezaq reeziq
Genitive reezaq reezuun
Dative reezii reezavuq
Accusative reezan reezaaq
Ablative reezit reezavuq
Locative reezit reezavi
Vocative rees! reeziq!

Likewise: qaul = sun

iqalugaq 'trout' (< Proto-Inuit ǝqaluɣ)
Singular Plural
Nominative iqalugaq iqalugiq
Genitive iqalugaq iqaluguun
Dative iqalugii iqalugavuq
Accusative iqalugan iqalugaaq
Ablative iqalugit iqalugavuq
Locative iqalugit iqalugavi
Vocative iqaluk! iqalugiq!
wutar 'water'
Singular Plural
Nominative wutar wutaraa
Genitive wutar wutaruun
Dative wutarii wutaravuq
Accusative wutaran wutaraaq
Ablative wutarit wutaravuq
Locative wutarit wutaravi
Vocative wutar! wutaraa!

Declined similarly: pateer, maateer, vraateer, whiqaar, dukateer = father, mother, brother, sister, daughter

Adjectives

Verbs

Qivattutannguaq verbs have only three tenses: present, past, and optative.

Athematic

tituat 'he gives', pres. ind.
Singular Plural
1 tituami titumaq
2 tituaq tituti
3 tituat tituut

e/o-thematic

These verbs often take the past form from PIE root aorists.

Some verbs in this class:

 • vilsit, ivalsi = shines
 • vindit, ivandi = binds
 • siuqit, isuqi = tries


Present
Person Active Passive
1SG vindaa vindaar
2SG vindiq vinditar
3SG vindit vinditur
1PL vindumaq vindumaqti
2PL vinditi vinditau
3PL vinduut vinduttur
Past
Person Active Passive
1SG ivanda ivandar
2SG ivanta ivantar
3SG ivandi ivandur
1PL ivandami ivandamaqti
2PL ivandati ivandatau
3PL ivandeer ivandeerur
Subjunctive
Person Active Passive
1SG vindaa vindaar
2SG vindeeq vindeetar
3SG vindeet vindeetur
1PL vindaamaq vindaamaqti
2PL vindeeti vindeetau
3PL vindaat vindaattur
Optative
Person Active Passive
1SG vindaimi vindajaar
2SG vindaiq vindaitar
3SG vindait vindaitur
1PL vindaimaq vindaimaqti
2PL vindaiti vindaitau
3PL vindajuut vindajuttur
Imperative
Person Active Passive
2SG vindi! vindiqi!
3SG vinditaa! vinditaar!
2PL vinditi! vinditau!
3PL vinduttaa! vinduttaar!
Participles
Tense Active Passive
Present vindattaq vindumnuq
Past vandawuq vantuq

Nasal infix present verbs

-eh2-verbs

teepputijaat = he dominates, he lords over

 • present: teepputijaa, temputijaaq, teepputijaat, teepputijaamaq, teepputijaati, teepputijaat
 • past: iteepputijaaqa, iteepputijaaqta, iteepputijaaqi, iteepputijaaqami, iteepputijaaqati, iteepputijaaqeer

Copula

 • present: ingmi, iqi, iqt, ingmaq, iqti, quut
 • past: iqqa, iqta, iqqi, iqami, iqati, iqqeer

Derivation

 • -isuq = forms adjectives (< -ik'os)

Sample texts

Schleicher's Fable

Awiq iswaakki

Awiq, jungmai walinaa neen iqqi, iwiti iswuuq, ainun karun waznun tinngattan, ainunki mizalun kraaman, ainunki zamunan asu virattan. Awiq nuu iswavuq iwaki: "Sartaq anngitur mai, witattii zamunan iswuuq asattan." Iswaaq nuu awii iwakeer: "Asauqee, awi, sartaq anngitur ammai witattavuq situt: Zamaa, teepputiq, is awijuun walinaaq karnit qai girmun wingman. Awii nuu walinaa neen iqt." Awiq nuu situt slauqaawuq in plaanun ivuki.

Aviς, juŋmai valinā nēn iςςi, iviti isvūς, ainun carun vaznun tiŋŋattan, ainun·ci mizalun crāman, ainun·ci zamunan asu firattan.