Contionary:øziuí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

Derived from øzíu

Pronunciation

(Anrish) IPA: /ui̯t͡si̯uˈi/

Verb

øziuí (runic:‧ᛟᛋᛁᚢᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make apparent, demonstrate, prove
  2. (intransitive, impersonal) To become obvious

Inflection

Inflection of øziuí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Conjugation of øziuí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 øziúi øziúio øziúis øziúisi
2 øziúð øziúieð øziúisuð øziúisið
3 øziuí øziié øziúisú øziúisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 øziúie øziúieo øziúise øziúiseo
2 øziúðe øziúieðo øziúisiðe øziúiseðo
3 øziúine øziúieno øziúisine øziúiseno