Contionary:célí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish kélin, from Old Anrish kœ́lena from Proto-Germanic *kōlijaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /keːˈli/

Verb

célí (runic:‧ᚳᛖᛚᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make cold, cool, freeze
  2. (intransitive, impersonal) To become cold, freeze

Inflection

Inflection of célí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Inflection of célí
 Ⅳ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.    ʟ  ıb  ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.
Conjugation of célí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 céli célio célis célisi
2 célið célieð célisuð célisið
3 célí célié célisú célisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 célie célieo célise céliseo
2 céliðe célieðo célisiðe céliseðo
3 céline célieno célisine céliseno