Contionary:hëxwkwë¹

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Gwaxol

Etymology

From Wascotl *ęf-que.

Pronunciation

  • (Gwaxol) IPA(key): /əxʷkʷə˥/

Noun

hëxwkwë¹ h (collective hëxwëxwkwë¹)

  1. herder, shepherd
    (please add the primary text of this usage example)
    (please add an English translation of this usage example)
ëxwkwë¹ inflection
SG PL
INDEF DEF INDEF DEF
ERG hëxwkwëng¹ nas hëxwkwë¹, hëxwkwë¹ nas hëxweng¹ nas hëxwe¹, hëxwe¹ nas
ACC hëxwkwë¹ yü hëxwkwë¹, hëxwkwë¹ yü hëxwe¹ yü hëxwe¹, hëxwe¹ yü
INTR lö hëxwkwë¹, hëxwkwë¹ lö lö hëxwe¹, hëxwe¹ lö
GEN hëxwkwësa¹ höx hëxwkwë¹, hëxwkwë¹ höx hëxwesa¹ höx hëxwe¹, hëxwe¹ höx
DAT hëxwkwëxu¹ sënz hëxwkwë¹, hëxwkwë¹ sënz hëxwexu¹ sënz hëxwe¹, hëxwe¹ sënz
ADJ
Consistency Similarity
-ëxwkwëhox¹ -ëxwkwëne¹
V
-ëxwkwëmö-¹, -ëxwkwë-¹