Contionary:heuá

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish theon, thehvn, from Old Anrish sœhƿana, from Proto-Germanic *sehwaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /heu̯ˈa/

Verb

heuá (runic:‧ᚼᛖᚢᚭᛌ‧⋮‧ᚼᛖᚭᚭᛌ‧)

  1. To see, perceive with the eyes

Derived terms

Inflection

Inflection of heuá
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Conjugation of heuá (strong class 1e)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 heo heuo héou híui
2 hioð heueð héoð híuið
3 heuá heué héuú híuí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 heue heueo heóe heóeo
2 heoðe heueðo heóðe heóeðo
3 heone heueno heóne heóeno