Contionary:hréí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish ghrénin, from Old Anrish grœ́nena ("to make green"), from Proto-Germanic *grōnijaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /ʀeːˈi/

Verb

hréí (runic:‧ᚻᛖᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make green
  2. (intransitive) To become green
    Hréiðe felha.
    ᛬ᚻᛖᛁᚴᛖ‧ᚠᛖᚹᚭ᛬
    The leaf is becoming green ⁄ will be green

Related terms

Inflection

Inflection of hréí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Inflection of hréí
 Ⅳ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.    ʟ  ıb  ʟ
'
ᴀᴄᴛ.
 ᴘʀᴇᴠᴇʀʙ: ɪᴍᴘ.: —, —ᴘʟ
ʀᴇᴛ. ɴᴀʀ. ɪʀʀ. ᴏɴᴅ.
ᴀʙs.  —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
 —   —ıs, 
 —d*,
 —ım**
ᴄᴏɴᴊ.  —   — 
ᴘᴀss.  —   —ır   —r   —ır 
*2nd ᴘ. & 3rd ᴘ.sɢ. ᴘᴏs. form, **1st ᴘ.sɢ. & ɪɴᴄʟ. form.
Conjugation of hréí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 hréi hréio hréis hréisi
2 hréð hréieð hréisuð hréisið
3 hréí hréié hréisú hréisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 hréie hréieo hréise hréiseo
2 hréiðe hréieðo hréisiðe hréiseðo
3 hréine hréieno hréisine hréiseno