Contionary:keyköx³

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Gwaxol

Etymology

From Nentammmi *ceyköh.

Pronunciation

  • (Gwaxol) IPA(key): /keʝkɵx˥˧/

Verb

keyköx³

  1. to apologize
    (please add the primary text of this usage example)
    (please add an English translation of this usage example)
keyköx³ inflection
INF/IMPRS sikeyköx-³ FORM/QUOT -ën-¹ sikeyköx³ CAUS -keyköxlöy-³ AG keyköxyi-³ GER keyköxtikw-³ N (Quality) keyköxhu-³ ADJ (Consistency) -keyköxox³ ADJ (Similarity) -keyköxne³ ADJ (Tendency) -nwökeyköx³ PTCP sikeyköx-³ hos
PFV
REAL PST.PFV.REAL PRES.PFV.REAL FUT.PFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxi³ sekeyköxi³ sekwkeyköxi³ selkeyköxi³ sagkeyköxi³ sokeyköxi³ sekkeyköxi³ sengkeyköx³ sekeyköx³ sekwkeyköx³ selkeyköx³ sagkeyköx³ sokeyköx³ sekkeyköx³ sengkeyköxsi³ sekeyköxsi³ sekwkeyköxsi³ selkeyköxsi³ sagkeyköxsi³ sokeyköxsi³ sekkeyköxsi³
2 kwëngkeyköxi³ kwërkeyköxi³ kwëskeyköxi³ kwëkwkeyköxi³ kwëlkeyköxi³ kwënkeyköxi³ kwokeyköxi³ kwëskeyköxi³ kwëngkeyköx³ kwërkeyköx³ kwëskeyköx³ kwëkwkeyköx³ kwëlkeyköx³ kwënkeyköx³ kwokeyköx³ kwëskeyköx³ kwëngkeyköxsi³ kwërkeyköxsi³ kwëskeyköxsi³ kwëkwkeyköxsi³ kwëlkeyköxsi³ kwënkeyköxsi³ kwokeyköxsi³ kwëskeyköxsi³
HUM kwarkeyköxi³ kwakwkeyköxi³ kwaskeyköxi³ kwankeyköxi³ kwagkeyköxi³ kwaskeyköxi³ kwarkeyköx³ kwakwkeyköx³ kwaskeyköx³ kwankeyköx³ kwagkeyköx³ kwaskeyköx³ kwarkeyköxsi³ kwakwkeyköxsi³ kwaskeyköxsi³ kwankeyköxsi³ kwagkeyköxsi³ kwaskeyköxsi³
ANIM1 nangkeyköxi³ naskeyköxi³ nakwkeyköxi³ nalkeyköxi³ nankeyköxi³ nokeyköxi³ nalkeyköxi³ nangkeyköx³ naskeyköx³ nakwkeyköx³ nalkeyköx³ nankeyköx³ nokeyköx³ nalkeyköx³ nangkeyköxsi³ naskeyköxsi³ nakwkeyköxsi³ nalkeyköxsi³ nankeyköxsi³ nokeyköxsi³ nalkeyköxsi³
ANIM2 gingkeyköxi³ zekeyköxi³ gwëkeyköxi³ gikwkeyköxi³ ginkeyköxi³ gikeyköxi³ hokeyköxi³ gikeyköxi³ gingkeyköx³ zekeyköx³ gwëkeyköx³ gikwkeyköx³ ginkeyköx³ gikeyköx³ hokeyköx³ gikeyköx³ gingkeyköxsi³ zekeyköxsi³ gwëkeyköxsi³ gikwkeyköxsi³ ginkeyköxsi³ gikeyköxsi³ hokeyköxsi³ gikeyköxsi³
INAN1 hongkeyköxi³ hoskeyköxi³ hokwkeyköxi³ gwilkeyköxi³ gwagkeyköxi³ hokeyköxi³ hongkeyköx³ hoskeyköx³ hokwkeyköx³ gwilkeyköx³ gwagkeyköx³ hokeyköx³ hongkeyköxsi³ hoskeyköxsi³ hokwkeyköxsi³ gwilkeyköxsi³ gwagkeyköxsi³ hokeyköxsi³
INAN2 xoskeyköxi³ xokwkeyköxi³ wilkeyköxi³ wagkeyköxi³ xokeyköxi³ keyköxi³ xoskeyköx³ xokwkeyköx³ wilkeyköx³ wagkeyköx³ xokeyköx³ keyköx³ xoskeyköxsi³ xokwkeyköxsi³ wilkeyköxsi³ wagkeyköxsi³ xokeyköxsi³ keyköxsi³
IRR PST.PFV.IRR PRES.PFV.IRR FUT.PFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxküm³ sekeyköxküm³ sekwkeyköxküm³ selkeyköxküm³ sagkeyköxküm³ sokeyköxküm³ sekkeyköxküm³ sengkeyköxköm³ sekeyköxköm³ sekwkeyköxköm³ selkeyköxköm³ sagkeyköxköm³ sokeyköxköm³ sekkeyköxköm³ sengkeyköxküz³ sekeyköxküz³ sekwkeyköxküz³ selkeyköxküz³ sagkeyköxküz³ sokeyköxküz³ sekkeyköxküz³
2 kwëngkeyköxküm³ kwërkeyköxküm³ kwëskeyköxküm³ kwëkwkeyköxküm³ kwëlkeyköxküm³ kwënkeyköxküm³ kwokeyköxküm³ kwëskeyköxküm³ kwëngkeyköxköm³ kwërkeyköxköm³ kwëskeyköxköm³ kwëkwkeyköxköm³ kwëlkeyköxköm³ kwënkeyköxköm³ kwokeyköxköm³ kwëskeyköxköm³ kwëngkeyköxküz³ kwërkeyköxküz³ kwëskeyköxküz³ kwëkwkeyköxküz³ kwëlkeyköxküz³ kwënkeyköxküz³ kwokeyköxküz³ kwëskeyköxküz³
HUM kwarkeyköxküm³ kwakwkeyköxküm³ kwaskeyköxküm³ kwankeyköxküm³ kwagkeyköxküm³ kwaskeyköxküm³ kwarkeyköxköm³ kwakwkeyköxköm³ kwaskeyköxköm³ kwankeyköxköm³ kwagkeyköxköm³ kwaskeyköxköm³ kwarkeyköxküz³ kwakwkeyköxküz³ kwaskeyköxküz³ kwankeyköxküz³ kwagkeyköxküz³ kwaskeyköxküz³
ANIM1 nangkeyköxküm³ naskeyköxküm³ nakwkeyköxküm³ nalkeyköxküm³ nankeyköxküm³ nokeyköxküm³ nalkeyköxküm³ nangkeyköxköm³ naskeyköxköm³ nakwkeyköxköm³ nalkeyköxköm³ nankeyköxköm³ nokeyköxköm³ nalkeyköxköm³ nangkeyköxküz³ naskeyköxküz³ nakwkeyköxküz³ nalkeyköxküz³ nankeyköxküz³ nokeyköxküz³ nalkeyköxküz³
ANIM2 gingkeyköxküm³ zekeyköxküm³ gwëkeyköxküm³ gikwkeyköxküm³ ginkeyköxküm³ gikeyköxküm³ hokeyköxküm³ gikeyköxküm³ gingkeyköxköm³ zekeyköxköm³ gwëkeyköxköm³ gikwkeyköxköm³ ginkeyköxköm³ gikeyköxköm³ hokeyköxköm³ gikeyköxköm³ gingkeyköxküz³ zekeyköxküz³ gwëkeyköxküz³ gikwkeyköxküz³ ginkeyköxküz³ gikeyköxküz³ hokeyköxküz³ gikeyköxküz³
INAN1 hongkeyköxküm³ hoskeyköxküm³ hokwkeyköxküm³ gwilkeyköxküm³ gwagkeyköxküm³ hokeyköxküm³ hongkeyköxköm³ hoskeyköxköm³ hokwkeyköxköm³ gwilkeyköxköm³ gwagkeyköxköm³ hokeyköxköm³ hongkeyköxküz³ hoskeyköxküz³ hokwkeyköxküz³ gwilkeyköxküz³ gwagkeyköxküz³ hokeyköxküz³
INAN2 xoskeyköxküm³ xokwkeyköxküm³ wilkeyköxküm³ wagkeyköxküm³ xokeyköxküm³ keyköxküm³ xoskeyköxköm³ xokwkeyköxköm³ wilkeyköxköm³ wagkeyköxköm³ xokeyköxköm³ keyköxköm³ xoskeyköxküz³ xokwkeyköxküz³ wilkeyköxküz³ wagkeyköxküz³ xokeyköxküz³ keyköxküz³
IMP PROH
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxzi³, sengkeyköx³ sekeyköxzi³, sekeyköx³ sekwkeyköxzi³, sekwkeyköx³ selkeyköxzi³, selkeyköx³ sagkeyköxzi³, sagkeyköx³ sokeyköxzi³, sokeyköx³ sekkeyköxzi³, sekkeyköx³ sengkeyköxxong³ sekeyköxxong³ sekwkeyköxxong³ selkeyköxxong³ sagkeyköxxong³ sokeyköxxong³ sekkeyköxxong³
2 kwëngkeyköxzi³, kwëngkeyköx³ kwërkeyköxzi³, kwërkeyköx³ kwëskeyköxzi³, kwëskeyköx³ kwëkwkeyköxzi³, kwëkwkeyköx³ kwëlkeyköxzi³, kwëlkeyköx³ kwënkeyköxzi³, kwënkeyköx³ kwokeyköxzi³, kwokeyköx³ kwëskeyköxzi³, kwëskeyköx³ kwëngkeyköxxong³ kwërkeyköxxong³ kwëskeyköxxong³ kwëkwkeyköxxong³ kwëlkeyköxxong³ kwënkeyköxxong³ kwokeyköxxong³ kwëskeyköxxong³
HUM kwarkeyköxzi³, kwarkeyköx³ kwakwkeyköxzi³, kwakwkeyköx³ kwaskeyköxzi³, kwaskeyköx³ kwankeyköxzi³, kwankeyköx³ kwagkeyköxzi³, kwagkeyköx³ kwaskeyköxzi³, kwaskeyköx³ kwarkeyköxxong³ kwakwkeyköxxong³ kwaskeyköxxong³ kwankeyköxxong³ kwagkeyköxxong³ kwaskeyköxxong³
ANIM1 nangkeyköxzi³, nangkeyköx³ naskeyköxzi³, naskeyköx³ nakwkeyköxzi³, nakwkeyköx³ nalkeyköxzi³, nalkeyköx³ nankeyköxzi³, nankeyköx³ nokeyköxzi³, nokeyköx³ nalkeyköxzi³, nalkeyköx³ nangkeyköxxong³ naskeyköxxong³ nakwkeyköxxong³ nalkeyköxxong³ nankeyköxxong³ nokeyköxxong³ nalkeyköxxong³
ANIM2 gingkeyköxzi³, gingkeyköx³ zekeyköxzi³, zekeyköx³ gwëkeyköxzi³, gwëkeyköx³ gikwkeyköxzi³, gikwkeyköx³ ginkeyköxzi³, ginkeyköx³ gikeyköxzi³, gikeyköx³ hokeyköxzi³, hokeyköx³ gikeyköxzi³, gikeyköx³ gingkeyköxxong³ zekeyköxxong³ gwëkeyköxxong³ gikwkeyköxxong³ ginkeyköxxong³ gikeyköxxong³ hokeyköxxong³ gikeyköxxong³
INAN1 hongkeyköxzi³, hongkeyköx³ hoskeyköxzi³, hoskeyköx³ hokwkeyköxzi³, hokwkeyköx³ gwilkeyköxzi³, gwilkeyköx³ gwagkeyköxzi³, gwagkeyköx³ hokeyköxzi³, hokeyköx³ hongkeyköxxong³ hoskeyköxxong³ hokwkeyköxxong³ gwilkeyköxxong³ gwagkeyköxxong³ hokeyköxxong³
INAN2 xoskeyköxzi³, xoskeyköx³ xokwkeyköxzi³, xokwkeyköx³ wilkeyköxzi³, wilkeyköx³ wagkeyköxzi³, wagkeyköx³ xokeyköxzi³, xokeyköx³ keyköxzi³, keyköx³ xoskeyköxxong³ xokwkeyköxxong³ wilkeyköxxong³ wagkeyköxxong³ xokeyköxxong³ keyköxxong³
IPFV
REAL PST.IPFV.REAL PRES.IPFV.REAL FUT.IPFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxmi³ sekeyköxmi³ sekwkeyköxmi³ selkeyköxmi³ sagkeyköxmi³ sokeyköxmi³ sekkeyköxmi³ sengkeyköxmï³ sekeyköxmï³ sekwkeyköxmï³ selkeyköxmï³ sagkeyköxmï³ sokeyköxmï³ sekkeyköxmï³ sengkeyköxmis³ sekeyköxmis³ sekwkeyköxmis³ selkeyköxmis³ sagkeyköxmis³ sokeyköxmis³ sekkeyköxmis³
2 kwëngkeyköxmi³ kwërkeyköxmi³ kwëskeyköxmi³ kwëkwkeyköxmi³ kwëlkeyköxmi³ kwënkeyköxmi³ kwokeyköxmi³ kwëskeyköxmi³ kwëngkeyköxmï³ kwërkeyköxmï³ kwëskeyköxmï³ kwëkwkeyköxmï³ kwëlkeyköxmï³ kwënkeyköxmï³ kwokeyköxmï³ kwëskeyköxmï³ kwëngkeyköxmis³ kwërkeyköxmis³ kwëskeyköxmis³ kwëkwkeyköxmis³ kwëlkeyköxmis³ kwënkeyköxmis³ kwokeyköxmis³ kwëskeyköxmis³
HUM kwarkeyköxmi³ kwakwkeyköxmi³ kwaskeyköxmi³ kwankeyköxmi³ kwagkeyköxmi³ kwaskeyköxmi³ kwarkeyköxmï³ kwakwkeyköxmï³ kwaskeyköxmï³ kwankeyköxmï³ kwagkeyköxmï³ kwaskeyköxmï³ kwarkeyköxmis³ kwakwkeyköxmis³ kwaskeyköxmis³ kwankeyköxmis³ kwagkeyköxmis³ kwaskeyköxmis³
ANIM1 nangkeyköxmi³ naskeyköxmi³ nakwkeyköxmi³ nalkeyköxmi³ nankeyköxmi³ nokeyköxmi³ nalkeyköxmi³ nangkeyköxmï³ naskeyköxmï³ nakwkeyköxmï³ nalkeyköxmï³ nankeyköxmï³ nokeyköxmï³ nalkeyköxmï³ nangkeyköxmis³ naskeyköxmis³ nakwkeyköxmis³ nalkeyköxmis³ nankeyköxmis³ nokeyköxmis³ nalkeyköxmis³
ANIM2 gingkeyköxmi³ zekeyköxmi³ gwëkeyköxmi³ gikwkeyköxmi³ ginkeyköxmi³ gikeyköxmi³ hokeyköxmi³ gikeyköxmi³ gingkeyköxmï³ zekeyköxmï³ gwëkeyköxmï³ gikwkeyköxmï³ ginkeyköxmï³ gikeyköxmï³ hokeyköxmï³ gikeyköxmï³ gingkeyköxmis³ zekeyköxmis³ gwëkeyköxmis³ gikwkeyköxmis³ ginkeyköxmis³ gikeyköxmis³ hokeyköxmis³ gikeyköxmis³
INAN1 hongkeyköxmi³ hoskeyköxmi³ hokwkeyköxmi³ gwilkeyköxmi³ gwagkeyköxmi³ hokeyköxmi³ hongkeyköxmï³ hoskeyköxmï³ hokwkeyköxmï³ gwilkeyköxmï³ gwagkeyköxmï³ hokeyköxmï³ hongkeyköxmis³ hoskeyköxmis³ hokwkeyköxmis³ gwilkeyköxmis³ gwagkeyköxmis³ hokeyköxmis³
INAN2 xoskeyköxmi³ xokwkeyköxmi³ wilkeyköxmi³ wagkeyköxmi³ xokeyköxmi³ keyköxmi³ xoskeyköxmï³ xokwkeyköxmï³ wilkeyköxmï³ wagkeyköxmï³ xokeyköxmï³ keyköxmï³ xoskeyköxmis³ xokwkeyköxmis³ wilkeyköxmis³ wagkeyköxmis³ xokeyköxmis³ keyköxmis³
IRR PST.IPFV.IRR PRES.IPFV.IRR FUT.IPFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxkömi³ sekeyköxkömi³ sekwkeyköxkömi³ selkeyköxkömi³ sagkeyköxkömi³ sokeyköxkömi³ sekkeyköxkömi³ sengkeyköxkömï³ sekeyköxkömï³ sekwkeyköxkömï³ selkeyköxkömï³ sagkeyköxkömï³ sokeyköxkömï³ sekkeyköxkömï³ sengkeyköxkömis³ sekeyköxkömis³ sekwkeyköxkömis³ selkeyköxkömis³ sagkeyköxkömis³ sokeyköxkömis³ sekkeyköxkömis³
2 kwëngkeyköxkömi³ kwërkeyköxkömi³ kwëskeyköxkömi³ kwëkwkeyköxkömi³ kwëlkeyköxkömi³ kwënkeyköxkömi³ kwokeyköxkömi³ kwëskeyköxkömi³ kwëngkeyköxkömï³ kwërkeyköxkömï³ kwëskeyköxkömï³ kwëkwkeyköxkömï³ kwëlkeyköxkömï³ kwënkeyköxkömï³ kwokeyköxkömï³ kwëskeyköxkömï³ kwëngkeyköxkömis³ kwërkeyköxkömis³ kwëskeyköxkömis³ kwëkwkeyköxkömis³ kwëlkeyköxkömis³ kwënkeyköxkömis³ kwokeyköxkömis³ kwëskeyköxkömis³
HUM kwarkeyköxkömi³ kwakwkeyköxkömi³ kwaskeyköxkömi³ kwankeyköxkömi³ kwagkeyköxkömi³ kwaskeyköxkömi³ kwarkeyköxkömï³ kwakwkeyköxkömï³ kwaskeyköxkömï³ kwankeyköxkömï³ kwagkeyköxkömï³ kwaskeyköxkömï³ kwarkeyköxkömis³ kwakwkeyköxkömis³ kwaskeyköxkömis³ kwankeyköxkömis³ kwagkeyköxkömis³ kwaskeyköxkömis³
ANIM1 nangkeyköxkömi³ naskeyköxkömi³ nakwkeyköxkömi³ nalkeyköxkömi³ nankeyköxkömi³ nokeyköxkömi³ nalkeyköxkömi³ nangkeyköxkömï³ naskeyköxkömï³ nakwkeyköxkömï³ nalkeyköxkömï³ nankeyköxkömï³ nokeyköxkömï³ nalkeyköxkömï³ nangkeyköxkömis³ naskeyköxkömis³ nakwkeyköxkömis³ nalkeyköxkömis³ nankeyköxkömis³ nokeyköxkömis³ nalkeyköxkömis³
ANIM2 gingkeyköxkömi³ zekeyköxkömi³ gwëkeyköxkömi³ gikwkeyköxkömi³ ginkeyköxkömi³ gikeyköxkömi³ hokeyköxkömi³ gikeyköxkömi³ gingkeyköxkömï³ zekeyköxkömï³ gwëkeyköxkömï³ gikwkeyköxkömï³ ginkeyköxkömï³ gikeyköxkömï³ hokeyköxkömï³ gikeyköxkömï³ gingkeyköxkömis³ zekeyköxkömis³ gwëkeyköxkömis³ gikwkeyköxkömis³ ginkeyköxkömis³ gikeyköxkömis³ hokeyköxkömis³ gikeyköxkömis³
INAN1 hongkeyköxkömi³ hoskeyköxkömi³ hokwkeyköxkömi³ gwilkeyköxkömi³ gwagkeyköxkömi³ hokeyköxkömi³ hongkeyköxkömï³ hoskeyköxkömï³ hokwkeyköxkömï³ gwilkeyköxkömï³ gwagkeyköxkömï³ hokeyköxkömï³ hongkeyköxkömis³ hoskeyköxkömis³ hokwkeyköxkömis³ gwilkeyköxkömis³ gwagkeyköxkömis³ hokeyköxkömis³
INAN2 xoskeyköxkömi³ xokwkeyköxkömi³ wilkeyköxkömi³ wagkeyköxkömi³ xokeyköxkömi³ keyköxkömi³ xoskeyköxkömï³ xokwkeyköxkömï³ wilkeyköxkömï³ wagkeyköxkömï³ xokeyköxkömï³ keyköxkömï³ xoskeyköxkömis³ xokwkeyköxkömis³ wilkeyköxkömis³ wagkeyköxkömis³ xokeyköxkömis³ keyköxkömis³
FREQ/
ITER
FREQ.REAL/ITER.REAL FREQ.IRR/ITER.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengkeyköxxa³ sekeyköxxa³ sekwkeyköxxa³ selkeyköxxa³ sagkeyköxxa³ sokeyköxxa³ sekkeyköxxa³ sengkeyköxköğ³ sekeyköxköğ³ sekwkeyköxköğ³ selkeyköxköğ³ sagkeyköxköğ³ sokeyköxköğ³ sekkeyköxköğ³
2 kwëngkeyköxxa³ kwërkeyköxxa³ kwëskeyköxxa³ kwëkwkeyköxxa³ kwëlkeyköxxa³ kwënkeyköxxa³ kwokeyköxxa³ kwëskeyköxxa³ kwëngkeyköxköğ³ kwërkeyköxköğ³ kwëskeyköxköğ³ kwëkwkeyköxköğ³ kwëlkeyköxköğ³ kwënkeyköxköğ³ kwokeyköxköğ³ kwëskeyköxköğ³
HUM kwarkeyköxxa³ kwakwkeyköxxa³ kwaskeyköxxa³ kwankeyköxxa³ kwagkeyköxxa³ kwaskeyköxxa³ kwarkeyköxköğ³ kwakwkeyköxköğ³ kwaskeyköxköğ³ kwankeyköxköğ³ kwagkeyköxköğ³ kwaskeyköxköğ³
ANIM1 nangkeyköxxa³ naskeyköxxa³ nakwkeyköxxa³ nalkeyköxxa³ nankeyköxxa³ nokeyköxxa³ nalkeyköxxa³ nangkeyköxköğ³ naskeyköxköğ³ nakwkeyköxköğ³ nalkeyköxköğ³ nankeyköxköğ³ nokeyköxköğ³ nalkeyköxköğ³
ANIM2 gingkeyköxxa³ zekeyköxxa³ gwëkeyköxxa³ gikwkeyköxxa³ ginkeyköxxa³ gikeyköxxa³ hokeyköxxa³ gikeyköxxa³ gingkeyköxköğ³ zekeyköxköğ³ gwëkeyköxköğ³ gikwkeyköxköğ³ ginkeyköxköğ³ gikeyköxköğ³ hokeyköxköğ³ gikeyköxköğ³
INAN1 hongkeyköxxa³ hoskeyköxxa³ hokwkeyköxxa³ gwilkeyköxxa³ gwagkeyköxxa³ hokeyköxxa³ hongkeyköxköğ³ hoskeyköxköğ³ hokwkeyköxköğ³ gwilkeyköxköğ³ gwagkeyköxköğ³ hokeyköxköğ³
INAN2 xoskeyköxxa³ xokwkeyköxxa³ wilkeyköxxa³ wagkeyköxxa³ xokeyköxxa³ keyköxxa³ xoskeyköxköğ³ xokwkeyköxköğ³ wilkeyköxköğ³ wagkeyköxköğ³ xokeyköxköğ³ keyköxköğ³
CVB
Coreferent Switch-referent Coreferent Switch-referent
Foreground additive keyköxngä³ keyköxngäng³ Mediary keyköxnwa³ keyköxnwang³
Background additive keyköxne³ keyköxneng³ Comparative keyköxki³ keyköxking³
Conditional keyköxra³ keyköxrang³ Simultaneous keyköxha³ keyköxhang³
Counterfactual keyköxxi³ keyköxxing³ Causal keyköxtï³ keyköxtïng³
Alternative keyköxlë³ keyköxlëng³ Purposive keyköxxa³ keyköxxang³
Abessive keyköxngö³ keyköxngöng³ Adverbial keyköxro³ keyköxrong³