Contionary:líuá

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish lýøn, lýhn, from Old Anrish lýhana, lýhƿana, from Proto-Germanic *līhwaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /liːˈu̯a/

Verb

líuá (runic:‧ᛚᛁᚢᚭᛌ‧)

  1. To lend

Inflection

Inflection of líuá
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Conjugation of líuá (strong class 1d)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 lío líuo lýu líi
2 líoð líueð lýuð líð
3 líuá líué lýú líí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 líue líueo leiée leiéeo
2 líoðe líueðo leiéðe leiéeðo
3 líone líueno leiéne leiéeno