Contionary:märög⁶

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Gwaxol

Etymology

From Nentammmi *mmay *shöŋcci.

Pronunciation

  • (Gwaxol) IPA(key): /mɛrɵg˥˩˧/

Verb

märög⁶

  1. to worsen, to decline
    (please add the primary text of this usage example)
    (please add an English translation of this usage example)
märög⁶ inflection
INF/IMPRS simärög-⁶ FORM/QUOT -ën-¹ simärög⁶ CAUS -märöglöy-⁶ AG märögyi-⁶ GER märögtikw-⁶ N (Quality) märöghu-⁶ ADJ (Consistency) -märögox⁶ ADJ (Similarity) -märögne⁶ ADJ (Tendency) -nwömärög⁶ PTCP simärög-⁶ hos
PFV
REAL PST.PFV.REAL PRES.PFV.REAL FUT.PFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögi⁶ semärögi⁶ sekwmärögi⁶ selmärögi⁶ sagmärögi⁶ somärögi⁶ sekmärögi⁶ sengmärög⁶ semärög⁶ sekwmärög⁶ selmärög⁶ sagmärög⁶ somärög⁶ sekmärög⁶ sengmärögsi⁶ semärögsi⁶ sekwmärögsi⁶ selmärögsi⁶ sagmärögsi⁶ somärögsi⁶ sekmärögsi⁶
2 kwëngmärögi⁶ kwërmärögi⁶ kwësmärögi⁶ kwëkwmärögi⁶ kwëlmärögi⁶ kwënmärögi⁶ kwomärögi⁶ kwësmärögi⁶ kwëngmärög⁶ kwërmärög⁶ kwësmärög⁶ kwëkwmärög⁶ kwëlmärög⁶ kwënmärög⁶ kwomärög⁶ kwësmärög⁶ kwëngmärögsi⁶ kwërmärögsi⁶ kwësmärögsi⁶ kwëkwmärögsi⁶ kwëlmärögsi⁶ kwënmärögsi⁶ kwomärögsi⁶ kwësmärögsi⁶
HUM kwarmärögi⁶ kwakwmärögi⁶ kwasmärögi⁶ kwanmärögi⁶ kwagmärögi⁶ kwasmärögi⁶ kwarmärög⁶ kwakwmärög⁶ kwasmärög⁶ kwanmärög⁶ kwagmärög⁶ kwasmärög⁶ kwarmärögsi⁶ kwakwmärögsi⁶ kwasmärögsi⁶ kwanmärögsi⁶ kwagmärögsi⁶ kwasmärögsi⁶
ANIM1 nangmärögi⁶ nasmärögi⁶ nakwmärögi⁶ nalmärögi⁶ nanmärögi⁶ nomärögi⁶ nalmärögi⁶ nangmärög⁶ nasmärög⁶ nakwmärög⁶ nalmärög⁶ nanmärög⁶ nomärög⁶ nalmärög⁶ nangmärögsi⁶ nasmärögsi⁶ nakwmärögsi⁶ nalmärögsi⁶ nanmärögsi⁶ nomärögsi⁶ nalmärögsi⁶
ANIM2 gingmärögi⁶ zemärögi⁶ gwëmärögi⁶ gikwmärögi⁶ ginmärögi⁶ gimärögi⁶ homärögi⁶ gimärögi⁶ gingmärög⁶ zemärög⁶ gwëmärög⁶ gikwmärög⁶ ginmärög⁶ gimärög⁶ homärög⁶ gimärög⁶ gingmärögsi⁶ zemärögsi⁶ gwëmärögsi⁶ gikwmärögsi⁶ ginmärögsi⁶ gimärögsi⁶ homärögsi⁶ gimärögsi⁶
INAN1 hongmärögi⁶ hosmärögi⁶ hokwmärögi⁶ gwilmärögi⁶ gwagmärögi⁶ homärögi⁶ hongmärög⁶ hosmärög⁶ hokwmärög⁶ gwilmärög⁶ gwagmärög⁶ homärög⁶ hongmärögsi⁶ hosmärögsi⁶ hokwmärögsi⁶ gwilmärögsi⁶ gwagmärögsi⁶ homärögsi⁶
INAN2 xosmärögi⁶ xokwmärögi⁶ wilmärögi⁶ wagmärögi⁶ xomärögi⁶ märögi⁶ xosmärög⁶ xokwmärög⁶ wilmärög⁶ wagmärög⁶ xomärög⁶ märög⁶ xosmärögsi⁶ xokwmärögsi⁶ wilmärögsi⁶ wagmärögsi⁶ xomärögsi⁶ märögsi⁶
IRR PST.PFV.IRR PRES.PFV.IRR FUT.PFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögküm⁶ semärögküm⁶ sekwmärögküm⁶ selmärögküm⁶ sagmärögküm⁶ somärögküm⁶ sekmärögküm⁶ sengmärögköm⁶ semärögköm⁶ sekwmärögköm⁶ selmärögköm⁶ sagmärögköm⁶ somärögköm⁶ sekmärögköm⁶ sengmärögküz⁶ semärögküz⁶ sekwmärögküz⁶ selmärögküz⁶ sagmärögküz⁶ somärögküz⁶ sekmärögküz⁶
2 kwëngmärögküm⁶ kwërmärögküm⁶ kwësmärögküm⁶ kwëkwmärögküm⁶ kwëlmärögküm⁶ kwënmärögküm⁶ kwomärögküm⁶ kwësmärögküm⁶ kwëngmärögköm⁶ kwërmärögköm⁶ kwësmärögköm⁶ kwëkwmärögköm⁶ kwëlmärögköm⁶ kwënmärögköm⁶ kwomärögköm⁶ kwësmärögköm⁶ kwëngmärögküz⁶ kwërmärögküz⁶ kwësmärögküz⁶ kwëkwmärögküz⁶ kwëlmärögküz⁶ kwënmärögküz⁶ kwomärögküz⁶ kwësmärögküz⁶
HUM kwarmärögküm⁶ kwakwmärögküm⁶ kwasmärögküm⁶ kwanmärögküm⁶ kwagmärögküm⁶ kwasmärögküm⁶ kwarmärögköm⁶ kwakwmärögköm⁶ kwasmärögköm⁶ kwanmärögköm⁶ kwagmärögköm⁶ kwasmärögköm⁶ kwarmärögküz⁶ kwakwmärögküz⁶ kwasmärögküz⁶ kwanmärögküz⁶ kwagmärögküz⁶ kwasmärögküz⁶
ANIM1 nangmärögküm⁶ nasmärögküm⁶ nakwmärögküm⁶ nalmärögküm⁶ nanmärögküm⁶ nomärögküm⁶ nalmärögküm⁶ nangmärögköm⁶ nasmärögköm⁶ nakwmärögköm⁶ nalmärögköm⁶ nanmärögköm⁶ nomärögköm⁶ nalmärögköm⁶ nangmärögküz⁶ nasmärögküz⁶ nakwmärögküz⁶ nalmärögküz⁶ nanmärögküz⁶ nomärögküz⁶ nalmärögküz⁶
ANIM2 gingmärögküm⁶ zemärögküm⁶ gwëmärögküm⁶ gikwmärögküm⁶ ginmärögküm⁶ gimärögküm⁶ homärögküm⁶ gimärögküm⁶ gingmärögköm⁶ zemärögköm⁶ gwëmärögköm⁶ gikwmärögköm⁶ ginmärögköm⁶ gimärögköm⁶ homärögköm⁶ gimärögköm⁶ gingmärögküz⁶ zemärögküz⁶ gwëmärögküz⁶ gikwmärögküz⁶ ginmärögküz⁶ gimärögküz⁶ homärögküz⁶ gimärögküz⁶
INAN1 hongmärögküm⁶ hosmärögküm⁶ hokwmärögküm⁶ gwilmärögküm⁶ gwagmärögküm⁶ homärögküm⁶ hongmärögköm⁶ hosmärögköm⁶ hokwmärögköm⁶ gwilmärögköm⁶ gwagmärögköm⁶ homärögköm⁶ hongmärögküz⁶ hosmärögküz⁶ hokwmärögküz⁶ gwilmärögküz⁶ gwagmärögküz⁶ homärögküz⁶
INAN2 xosmärögküm⁶ xokwmärögküm⁶ wilmärögküm⁶ wagmärögküm⁶ xomärögküm⁶ märögküm⁶ xosmärögköm⁶ xokwmärögköm⁶ wilmärögköm⁶ wagmärögköm⁶ xomärögköm⁶ märögköm⁶ xosmärögküz⁶ xokwmärögküz⁶ wilmärögküz⁶ wagmärögküz⁶ xomärögküz⁶ märögküz⁶
IMP PROH
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögzi⁶, sengmärög⁶ semärögzi⁶, semärög⁶ sekwmärögzi⁶, sekwmärög⁶ selmärögzi⁶, selmärög⁶ sagmärögzi⁶, sagmärög⁶ somärögzi⁶, somärög⁶ sekmärögzi⁶, sekmärög⁶ sengmärögxong⁶ semärögxong⁶ sekwmärögxong⁶ selmärögxong⁶ sagmärögxong⁶ somärögxong⁶ sekmärögxong⁶
2 kwëngmärögzi⁶, kwëngmärög⁶ kwërmärögzi⁶, kwërmärög⁶ kwësmärögzi⁶, kwësmärög⁶ kwëkwmärögzi⁶, kwëkwmärög⁶ kwëlmärögzi⁶, kwëlmärög⁶ kwënmärögzi⁶, kwënmärög⁶ kwomärögzi⁶, kwomärög⁶ kwësmärögzi⁶, kwësmärög⁶ kwëngmärögxong⁶ kwërmärögxong⁶ kwësmärögxong⁶ kwëkwmärögxong⁶ kwëlmärögxong⁶ kwënmärögxong⁶ kwomärögxong⁶ kwësmärögxong⁶
HUM kwarmärögzi⁶, kwarmärög⁶ kwakwmärögzi⁶, kwakwmärög⁶ kwasmärögzi⁶, kwasmärög⁶ kwanmärögzi⁶, kwanmärög⁶ kwagmärögzi⁶, kwagmärög⁶ kwasmärögzi⁶, kwasmärög⁶ kwarmärögxong⁶ kwakwmärögxong⁶ kwasmärögxong⁶ kwanmärögxong⁶ kwagmärögxong⁶ kwasmärögxong⁶
ANIM1 nangmärögzi⁶, nangmärög⁶ nasmärögzi⁶, nasmärög⁶ nakwmärögzi⁶, nakwmärög⁶ nalmärögzi⁶, nalmärög⁶ nanmärögzi⁶, nanmärög⁶ nomärögzi⁶, nomärög⁶ nalmärögzi⁶, nalmärög⁶ nangmärögxong⁶ nasmärögxong⁶ nakwmärögxong⁶ nalmärögxong⁶ nanmärögxong⁶ nomärögxong⁶ nalmärögxong⁶
ANIM2 gingmärögzi⁶, gingmärög⁶ zemärögzi⁶, zemärög⁶ gwëmärögzi⁶, gwëmärög⁶ gikwmärögzi⁶, gikwmärög⁶ ginmärögzi⁶, ginmärög⁶ gimärögzi⁶, gimärög⁶ homärögzi⁶, homärög⁶ gimärögzi⁶, gimärög⁶ gingmärögxong⁶ zemärögxong⁶ gwëmärögxong⁶ gikwmärögxong⁶ ginmärögxong⁶ gimärögxong⁶ homärögxong⁶ gimärögxong⁶
INAN1 hongmärögzi⁶, hongmärög⁶ hosmärögzi⁶, hosmärög⁶ hokwmärögzi⁶, hokwmärög⁶ gwilmärögzi⁶, gwilmärög⁶ gwagmärögzi⁶, gwagmärög⁶ homärögzi⁶, homärög⁶ hongmärögxong⁶ hosmärögxong⁶ hokwmärögxong⁶ gwilmärögxong⁶ gwagmärögxong⁶ homärögxong⁶
INAN2 xosmärögzi⁶, xosmärög⁶ xokwmärögzi⁶, xokwmärög⁶ wilmärögzi⁶, wilmärög⁶ wagmärögzi⁶, wagmärög⁶ xomärögzi⁶, xomärög⁶ märögzi⁶, märög⁶ xosmärögxong⁶ xokwmärögxong⁶ wilmärögxong⁶ wagmärögxong⁶ xomärögxong⁶ märögxong⁶
IPFV
REAL PST.IPFV.REAL PRES.IPFV.REAL FUT.IPFV.REAL
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögmi⁶ semärögmi⁶ sekwmärögmi⁶ selmärögmi⁶ sagmärögmi⁶ somärögmi⁶ sekmärögmi⁶ sengmärögmï⁶ semärögmï⁶ sekwmärögmï⁶ selmärögmï⁶ sagmärögmï⁶ somärögmï⁶ sekmärögmï⁶ sengmärögmis⁶ semärögmis⁶ sekwmärögmis⁶ selmärögmis⁶ sagmärögmis⁶ somärögmis⁶ sekmärögmis⁶
2 kwëngmärögmi⁶ kwërmärögmi⁶ kwësmärögmi⁶ kwëkwmärögmi⁶ kwëlmärögmi⁶ kwënmärögmi⁶ kwomärögmi⁶ kwësmärögmi⁶ kwëngmärögmï⁶ kwërmärögmï⁶ kwësmärögmï⁶ kwëkwmärögmï⁶ kwëlmärögmï⁶ kwënmärögmï⁶ kwomärögmï⁶ kwësmärögmï⁶ kwëngmärögmis⁶ kwërmärögmis⁶ kwësmärögmis⁶ kwëkwmärögmis⁶ kwëlmärögmis⁶ kwënmärögmis⁶ kwomärögmis⁶ kwësmärögmis⁶
HUM kwarmärögmi⁶ kwakwmärögmi⁶ kwasmärögmi⁶ kwanmärögmi⁶ kwagmärögmi⁶ kwasmärögmi⁶ kwarmärögmï⁶ kwakwmärögmï⁶ kwasmärögmï⁶ kwanmärögmï⁶ kwagmärögmï⁶ kwasmärögmï⁶ kwarmärögmis⁶ kwakwmärögmis⁶ kwasmärögmis⁶ kwanmärögmis⁶ kwagmärögmis⁶ kwasmärögmis⁶
ANIM1 nangmärögmi⁶ nasmärögmi⁶ nakwmärögmi⁶ nalmärögmi⁶ nanmärögmi⁶ nomärögmi⁶ nalmärögmi⁶ nangmärögmï⁶ nasmärögmï⁶ nakwmärögmï⁶ nalmärögmï⁶ nanmärögmï⁶ nomärögmï⁶ nalmärögmï⁶ nangmärögmis⁶ nasmärögmis⁶ nakwmärögmis⁶ nalmärögmis⁶ nanmärögmis⁶ nomärögmis⁶ nalmärögmis⁶
ANIM2 gingmärögmi⁶ zemärögmi⁶ gwëmärögmi⁶ gikwmärögmi⁶ ginmärögmi⁶ gimärögmi⁶ homärögmi⁶ gimärögmi⁶ gingmärögmï⁶ zemärögmï⁶ gwëmärögmï⁶ gikwmärögmï⁶ ginmärögmï⁶ gimärögmï⁶ homärögmï⁶ gimärögmï⁶ gingmärögmis⁶ zemärögmis⁶ gwëmärögmis⁶ gikwmärögmis⁶ ginmärögmis⁶ gimärögmis⁶ homärögmis⁶ gimärögmis⁶
INAN1 hongmärögmi⁶ hosmärögmi⁶ hokwmärögmi⁶ gwilmärögmi⁶ gwagmärögmi⁶ homärögmi⁶ hongmärögmï⁶ hosmärögmï⁶ hokwmärögmï⁶ gwilmärögmï⁶ gwagmärögmï⁶ homärögmï⁶ hongmärögmis⁶ hosmärögmis⁶ hokwmärögmis⁶ gwilmärögmis⁶ gwagmärögmis⁶ homärögmis⁶
INAN2 xosmärögmi⁶ xokwmärögmi⁶ wilmärögmi⁶ wagmärögmi⁶ xomärögmi⁶ märögmi⁶ xosmärögmï⁶ xokwmärögmï⁶ wilmärögmï⁶ wagmärögmï⁶ xomärögmï⁶ märögmï⁶ xosmärögmis⁶ xokwmärögmis⁶ wilmärögmis⁶ wagmärögmis⁶ xomärögmis⁶ märögmis⁶
IRR PST.IPFV.IRR PRES.IPFV.IRR FUT.IPFV.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögkömi⁶ semärögkömi⁶ sekwmärögkömi⁶ selmärögkömi⁶ sagmärögkömi⁶ somärögkömi⁶ sekmärögkömi⁶ sengmärögkömï⁶ semärögkömï⁶ sekwmärögkömï⁶ selmärögkömï⁶ sagmärögkömï⁶ somärögkömï⁶ sekmärögkömï⁶ sengmärögkömis⁶ semärögkömis⁶ sekwmärögkömis⁶ selmärögkömis⁶ sagmärögkömis⁶ somärögkömis⁶ sekmärögkömis⁶
2 kwëngmärögkömi⁶ kwërmärögkömi⁶ kwësmärögkömi⁶ kwëkwmärögkömi⁶ kwëlmärögkömi⁶ kwënmärögkömi⁶ kwomärögkömi⁶ kwësmärögkömi⁶ kwëngmärögkömï⁶ kwërmärögkömï⁶ kwësmärögkömï⁶ kwëkwmärögkömï⁶ kwëlmärögkömï⁶ kwënmärögkömï⁶ kwomärögkömï⁶ kwësmärögkömï⁶ kwëngmärögkömis⁶ kwërmärögkömis⁶ kwësmärögkömis⁶ kwëkwmärögkömis⁶ kwëlmärögkömis⁶ kwënmärögkömis⁶ kwomärögkömis⁶ kwësmärögkömis⁶
HUM kwarmärögkömi⁶ kwakwmärögkömi⁶ kwasmärögkömi⁶ kwanmärögkömi⁶ kwagmärögkömi⁶ kwasmärögkömi⁶ kwarmärögkömï⁶ kwakwmärögkömï⁶ kwasmärögkömï⁶ kwanmärögkömï⁶ kwagmärögkömï⁶ kwasmärögkömï⁶ kwarmärögkömis⁶ kwakwmärögkömis⁶ kwasmärögkömis⁶ kwanmärögkömis⁶ kwagmärögkömis⁶ kwasmärögkömis⁶
ANIM1 nangmärögkömi⁶ nasmärögkömi⁶ nakwmärögkömi⁶ nalmärögkömi⁶ nanmärögkömi⁶ nomärögkömi⁶ nalmärögkömi⁶ nangmärögkömï⁶ nasmärögkömï⁶ nakwmärögkömï⁶ nalmärögkömï⁶ nanmärögkömï⁶ nomärögkömï⁶ nalmärögkömï⁶ nangmärögkömis⁶ nasmärögkömis⁶ nakwmärögkömis⁶ nalmärögkömis⁶ nanmärögkömis⁶ nomärögkömis⁶ nalmärögkömis⁶
ANIM2 gingmärögkömi⁶ zemärögkömi⁶ gwëmärögkömi⁶ gikwmärögkömi⁶ ginmärögkömi⁶ gimärögkömi⁶ homärögkömi⁶ gimärögkömi⁶ gingmärögkömï⁶ zemärögkömï⁶ gwëmärögkömï⁶ gikwmärögkömï⁶ ginmärögkömï⁶ gimärögkömï⁶ homärögkömï⁶ gimärögkömï⁶ gingmärögkömis⁶ zemärögkömis⁶ gwëmärögkömis⁶ gikwmärögkömis⁶ ginmärögkömis⁶ gimärögkömis⁶ homärögkömis⁶ gimärögkömis⁶
INAN1 hongmärögkömi⁶ hosmärögkömi⁶ hokwmärögkömi⁶ gwilmärögkömi⁶ gwagmärögkömi⁶ homärögkömi⁶ hongmärögkömï⁶ hosmärögkömï⁶ hokwmärögkömï⁶ gwilmärögkömï⁶ gwagmärögkömï⁶ homärögkömï⁶ hongmärögkömis⁶ hosmärögkömis⁶ hokwmärögkömis⁶ gwilmärögkömis⁶ gwagmärögkömis⁶ homärögkömis⁶
INAN2 xosmärögkömi⁶ xokwmärögkömi⁶ wilmärögkömi⁶ wagmärögkömi⁶ xomärögkömi⁶ märögkömi⁶ xosmärögkömï⁶ xokwmärögkömï⁶ wilmärögkömï⁶ wagmärögkömï⁶ xomärögkömï⁶ märögkömï⁶ xosmärögkömis⁶ xokwmärögkömis⁶ wilmärögkömis⁶ wagmärögkömis⁶ xomärögkömis⁶ märögkömis⁶
FREQ/
ITER
FREQ.REAL/ITER.REAL FREQ.IRR/ITER.IRR
INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2 INTR >1 >2 >HUM >ANIM1 >ANIM2 >INAN1 >INAN2
1 sengmärögxa⁶ semärögxa⁶ sekwmärögxa⁶ selmärögxa⁶ sagmärögxa⁶ somärögxa⁶ sekmärögxa⁶ sengmärögköğ⁶ semärögköğ⁶ sekwmärögköğ⁶ selmärögköğ⁶ sagmärögköğ⁶ somärögköğ⁶ sekmärögköğ⁶
2 kwëngmärögxa⁶ kwërmärögxa⁶ kwësmärögxa⁶ kwëkwmärögxa⁶ kwëlmärögxa⁶ kwënmärögxa⁶ kwomärögxa⁶ kwësmärögxa⁶ kwëngmärögköğ⁶ kwërmärögköğ⁶ kwësmärögköğ⁶ kwëkwmärögköğ⁶ kwëlmärögköğ⁶ kwënmärögköğ⁶ kwomärögköğ⁶ kwësmärögköğ⁶
HUM kwarmärögxa⁶ kwakwmärögxa⁶ kwasmärögxa⁶ kwanmärögxa⁶ kwagmärögxa⁶ kwasmärögxa⁶ kwarmärögköğ⁶ kwakwmärögköğ⁶ kwasmärögköğ⁶ kwanmärögköğ⁶ kwagmärögköğ⁶ kwasmärögköğ⁶
ANIM1 nangmärögxa⁶ nasmärögxa⁶ nakwmärögxa⁶ nalmärögxa⁶ nanmärögxa⁶ nomärögxa⁶ nalmärögxa⁶ nangmärögköğ⁶ nasmärögköğ⁶ nakwmärögköğ⁶ nalmärögköğ⁶ nanmärögköğ⁶ nomärögköğ⁶ nalmärögköğ⁶
ANIM2 gingmärögxa⁶ zemärögxa⁶ gwëmärögxa⁶ gikwmärögxa⁶ ginmärögxa⁶ gimärögxa⁶ homärögxa⁶ gimärögxa⁶ gingmärögköğ⁶ zemärögköğ⁶ gwëmärögköğ⁶ gikwmärögköğ⁶ ginmärögköğ⁶ gimärögköğ⁶ homärögköğ⁶ gimärögköğ⁶
INAN1 hongmärögxa⁶ hosmärögxa⁶ hokwmärögxa⁶ gwilmärögxa⁶ gwagmärögxa⁶ homärögxa⁶ hongmärögköğ⁶ hosmärögköğ⁶ hokwmärögköğ⁶ gwilmärögköğ⁶ gwagmärögköğ⁶ homärögköğ⁶
INAN2 xosmärögxa⁶ xokwmärögxa⁶ wilmärögxa⁶ wagmärögxa⁶ xomärögxa⁶ märögxa⁶ xosmärögköğ⁶ xokwmärögköğ⁶ wilmärögköğ⁶ wagmärögköğ⁶ xomärögköğ⁶ märögköğ⁶
CVB
Coreferent Switch-referent Coreferent Switch-referent
Foreground additive märögngä⁶ märögngäng⁶ Mediary märögnwa⁶ märögnwang⁶
Background additive märögne⁶ märögneng⁶ Comparative märögki⁶ märögking⁶
Conditional märögra⁶ märögrang⁶ Simultaneous märögha⁶ märöghang⁶
Counterfactual märögxi⁶ märögxing⁶ Causal märögtï⁶ märögtïng⁶
Alternative märöglë⁶ märöglëng⁶ Purposive märögxa⁶ märögxang⁶
Abessive märögngö⁶ märögngöng⁶ Adverbial märögro⁶ märögrong⁶