Contionary:meiðí

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Anrish

Etymology

From Middle Anrish meiðin, from Old Anrish meiðena, from Proto-Germanic *maidijaną

Pronunciation

(Anrish) IPA: /mei̯ˈði/

Verb

meiðí (runic:‧ᛘᛖᛁᚴᛁᛌ‧)

  1. (transitive) To make something into something else; to change, replace, swap

Inflection

Inflection of meiðí
 Ⅱ ɴᴏᴍ. ɢᴇɴ. ᴀᴛ. ᴏᴄ.
ᴄᴏʟ.  —   —ʟ  —ıb   —ʟ
sɢᴠ.  —   —   —ʟ  —ʟ
ᴘʟᴠ.  —ʟ  —ɴ  —ıb   —ʟ
Conjugation of meiðí (weak class 1)
Active Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 meiði meiðio meiðis meiðisi
2 meis meiðieð meiðisuð meiðisið
3 meiðí meiðié meiðisú meiðisí
Passive Non-past realis Non-past irrealis Past realis Past irrealis
1 meiðie meiðieo meiðise meiðiseo
2 meise meiðieðo meiðisiðe meiðiseðo
3 meiðine meiðieno meiðisine meiðiseno