Ndongan/Leipzig-Jakarta

From Linguifex
Jump to: navigation, search
Documentation[create]

Table

Leipzig-Jakarta

Leipzig-Jakarta List
Rank Meaning Ndongan Qafesona Belarussian
1 fire фогонь огнь агонь
2 nose нзуныв хвире нос
3 to go хыдіць хадзіць
4 water меҥыв вода вада
5 mouth уста уста рот
6 tongue нязик йизик язык
7 blood ҥклофь крейва кроў
8 bone ҥкэсць кость косць
9 2sg pronoun тоб тобу ты
10 root ҥколѣнь кошен корань
11 to come (move) хяжлачь прыходзіць
12 breast мьпелші грудь перси
13 rain гяцимба дуждь дождж
14 1sg pronoun я йа я
15 name кімя йимно імя
16 louse/Phthirapteron мволыс-нисэту вушь вош
17 wing мьклыл кшитто крыло
18 flesh/meat мяс мисо мяса
19 arm/hand нвука рука рука
20 fly (insect)/Dipteron мухо муха
21 niğt (time of day) сукыв ноџь ноч
22 ear мюха ухо вуха
23 neck ншиҥа шийа шыя
24 far (prep.) далеки далёкі
25 to do/make желаць дзелаць
26 house/structure цѣдом дом
27 stone/rock (singular object) камень камеунь камень
28 bitter голькіе горкі
29 to say гаварыць
30 tooth м'ё кобиле зуб
31 hair мволыс влус волас
32 big вѣліке влуйки вялікі
33 one (number) дин йеден адзін
34 who? мкоѣ кут хто
35 3sg pronoun ҥом ньом ім
36 to hit/beat удапічь ўдарыць
37 leg/foot ныга стопа нага
38 horn нвог рух рог
39 this (pron.) тиси гэты
40 fish нвыба рыба рыба
41 yesterday учора
42 to drink піць
43 black (color) чёлне чирны чорны
44 navel мпуп пуп
45 to stand лѣваць стаяць
46 to bite кусаць
47 back (body-part) хшибит спіна
48 wind ветр вецер
49 smoke (substance) дым дым дым
50 what? цтоѣ чо што
51 child (kin term) детно дзіця
52 egg яйцо фаце яйцо
53 to give даць
54 new (adj.) нов'е новы новы
55 to burn (intr.) джгаць
56 not (adj./adv.) не не не
57 good добры перси
58 to know нжаць знаць
59 knee колено калена
60 sand песук пясок
61 to lauğf смѣяць смяяцца
62 to hear чуць
63 soil зёмьла зямля
64 leaf ліст лист ліст
65 red (color) кѣлвоне чирмины чырвоны
66 liver (body-part) мвомо йитра печань
67 to hide
68 skin/hide кожа кожа скура
69 to suck ссаць
70 to carry нышічь насіць
71 ant/Formid мурашка
72 heavy цанорни цяжкі
73 to take браць
74 old нтале стары стары
75 to eat есці
76 thiğ нчикола бядро
77 thick тулсты тоўсты
78 long (spacially) дилги доўгі
79 to blow дзьмуць
80 wood дрэва
81 to run бегаць
82 to fall падаць
83 eye (body-part) очо твале вока
84 ash пепел попел
85 tail мфост рип хвост
86 dog ҥхондт левке сабака
87 to cry/weep плакаць
88 to tie вязаць
89 to see бачыць
90 sweet керас салодкі
91 rope кцэвжэ уже вяро́ўка
92 shade/shadow цень
93 bird путицка птушка
94 salt соль соль соль
95 small амале моцени малы
96 wide лайни шырокі
97 star озвѣзда хвезда озвязда
97 in в в ў
99 hard (materially) кцэвёлде цвёрды
100 to crush/grind давиць давіць