Contionary:menang kay

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Ayeri

Ayeri numbers (edit)
 ←  399 300
432
576  → 
    Cardinal: menNF kj (menang kay)

Pronunciation

Numeral

menNF kj (menang kay)

  1. four hundred and thirty-two, 3·12²