Contionary:menang yo

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

Ayeri

Ayeri numbers (edit)
 ←  432 400
576
720  → 
    Cardinal: menNF yo (menang yo)

Pronunciation

Numeral

menNF yo (menang yo)

  1. five hundred and seventy-six, 4·12²