Main Page/Karnišna

From Linguifex
Jump to: navigation, search
Benrivati ŭ Linguifexä,
Inkumo kuntina 660 artikulů nu jäziků: 22% nåšga ubjetiva.
Inkumo mamo 1 aboǧů nu 4 artikulů, kih rabi zlungat.
Vii tå strån ŭ: arlanišnä   alskajšnä   bearlandišnä   danhuajšnä   esperantä   femsaršnä   fengiršnä   inglešnä   karnišna   kihamišnä   tjočišnä   umbrijšnä

Zbråni jäzyk

Brooding is a language spoken in the land of Harken, purportedly created at the dawning of the Last Age by Clyde P. Riddlesbrood. Brooding was created by Scott L. Hamilton for the Riddlesbrood Touring Theater Company based on elements developed by the theater’s director Ryan Long. In the fall of 2014, development and curatorship of the language was assumed by BenJamin P. Johnson.

The standard word order is subject-verb-object (SVO), somewhere in the middle of the synthetic-isolating scale, with obligatory V2 word order. The Brooding syllable is maximally CCVCC and minimally V.

Floating heads: gedreen e doon/wis
Masques: gedreen e doon/wis

In addition to a latinisation, Brooding also uses a writing system comprised of two sets of characters: seeing characters and blind characters. Seeing characters form an alphabet, with each seeing character representing a Brooding sound. The blind characters are logograms used in various ways. These “faces” (called gawbren) may be used in various props, illustrations, or even mimicked by actors to tell a “story within a story.” The angle of the head may also be manipulated to create dual meanings. On the left are two examples of a clue which could mean “Gate of Faces” (gedreen e doon) or “Gate of Dreams” (gedreen e wis).


Pröjšni zbråni jäzikiDežinjej an noŭ zbråni jäzyk

ISO kodiži na KreativeKorpä

Linguifex wiki putpira pubudå KreativeKorpa za stavit konlangon ISO kodiže, tü že Reǧistër konlang kodižů! Stavi suj jäzyk na listå läti. Kü že tuj jäzyk na Linguifexä, nan raci!

Pumuč

Za napisat an noŭ artikul, solu napiši titul artikula ŭ finestrinå zdolä.


<createbox> width=24 break=no buttonlabel=Stvari noŭ artikul nälä! </createbox>

Ne väš, ki zåčënt?
Kladajne kuntinüta
  • Kü čëš pumagat, ma ne väš, ki zåčënt, provej zlüłšat disfärente aboǧe tåku, de ih zlungaš.
  • Kladej anå novå kategoriå, ki jo rabiš.
  • Låhku gräsiš anka magari vit nücåne stråni za artikule, ki majö dosti puväzamentů, ma ša ne ståjajö.
  • Låhku kladaš informacjone wå lengistiki nu fonetiki.
  • Listå nücånih šåblon morëš najt läti.
Mantiniment wikija

Linguifex

Tö wiki ze stvarjën, de ulöžö råzvuj nu stvarjajne kunstruinih jäziků, konlangů. Konstruinelä jäzike se nardi za dosti disfärentih namänů: špärimentacjon, intärnacjonalizajne, pjažär in ša pönü väč. Dosti botů sö puväzåni syz konstruinim kulturam nu drujim penžatiŭnim šenäri. Konstruinili jäziki majö škŭaži näskončne kaše, alorë provej naräst anga!


Benrivati ŭ Linguifexä!

Zbrånala pitura

Dröŭ väj indueŭropejske familje jäziků, inkłužiŭ syz inglešnå, španišnå, latinšnå nu hindišnå.

Indueŭropejski jäzikifamilja (al filum) nikej stu paräntanih jäziků nu djaletů. Ståja åkuli 439 jäziků nu djaletů, kur čakarajö kalkuli ud Ethnologueja siz 2009, inu åkuli puŭ (221) ih va pud induarijskå pudväjå. Indueŭropejska familja impurta sfäri hištorijske lengistike, pur ma drüjå nardalšå zapisånå hištoriå, za afruazjatijskå familjå.

Vii väč: Indueŭropejski jäziki

Stvari an noŭ jäzyk!

Čëšti stvarit an jäzyk? Nuŭoru cajta morë rabit za ga naräst prezentabilga, ma rizulti sö dosti botů štraurdenari! Za naräst suj jäzyk se rabiš rašulat wå::
  • Fonetikä - glåseh jäzika.
  • Gramadiä - štruturä jäzika.
  • Besädišä - besädah nu slavarjä jäzika.

Napiši titul ŭ finestrinå zdolä, de zåčnëš sys stvarjajnen sujga jäzika. <createbox> break=no preload=Template:New/Language buttonlabel=Stvari noŭ jäzyk nälä! </createbox> Za väč informacjonů si hoj vit nåšå gŭidå nu ripart wå lengistikä.

Stvari anå novå besädå

Linguifex nej döm lä tujmi jäziki, ma anka slavarji, ki semeja Wikislavarji, valdir Konslavar. Läti morëš stvarit ä špartit besädiše nu detaje sujga kunstruinga jäzika. Napiši sujå besädå (syz mikinmi) inu zåčni!

<createbox> break=no preload=Template:Newword buttonlabel=Stvari novå besädå nälä! prefix=Contionary: </createbox> Za väč informacjonů wå Konslavarjä si hoj vit nåšä besäde in uvod!

Zbråni video

Kihamiski traducjon Wočënåša!