Main Page/Skundavisk

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search


Wellkommen to Linguifex,
ðe frije wiki for buldtspråker, ðe jeeðereen bearveeden kann!
Gegenwærdig beun 1,089 gewrijte and språker orliest: 36.3 % unseres tils.
Ðar sind 12 stubbs and 3 gewrijte, ðe andwikkeld beun þurven.
Ðise sijde in: Aarlansc   Alska   Avendonian   Bearlandic   Dhannuá   English   Esperanto

  Portuguese   Fén Ghír   Karnišna   Kihā́mmic   Skundavisk   Tjoc   Umbrean

Språke in herþ

Skundavisk
Flag of Shoundafland.jpg
Flage af Skundafland
Outspreking[ʃʊndaβɪʃ]
Geskapen fanMohamed Kaseb
Geskæptijd2008
StedWikselgeskighte Jurve, Norþer Dietskland
Moderspråke afSkundafland
Indjurvisk
Frøw hyw
Orwestgermannisk
Munþærde
  • Westskundavisk
  • Oostskundavisk

Skundavisk is eene germanniske buldtspråke, ðe fan Mohamed Kaseb geskapen was. Hit was als eene westgermanniske språke andworpen, and was fråm ðe åldsaksisken munþærde andwikkeld, ðe in ðet frøwe Middelålder gesproken weren in hwat nou Sleswijk and Holtsat is. Hit is þus þightlijk forwandt mid engelisk, neðerlandisk, neðersaksisk, ðe frisisken språker and (hoogh)dietsk. Skundavisk underging ook een light norþgermannisk inflyt fanwege getykke mid ðe norþisken lænde, hwelk ður ðe wesigheed skaðenejisker lånwørde in hits wordskatt sig forstypt, besunders fråm åldnorþisk and frøw nywdanisk. Ofwell hit eene westgermanniske språke is, deelt Skundavisk gefolgwijse some gelijknisse mid danisk, swedisk and norsk, besunders in loudkunde and wordskatt.

Skundavisk nam in ðe hooghdietske midklingerforskeuving neet deel, and is algemeen eene ðer meesten bewarenden germannisken språker, hwat midklingers bedript. Fanwege hitser bewaring ðer louds /θ/, /ð/ and /w/, so well als eenes wijdes gemeensames wordskatts, is skundavisk eene ðer næksten språker to engelisk. Jeðough undergingen ðe båþen språker seer forskeene stevenigforskeuvingen ður ðe tijde, hwelk hir tæmlijk forskeeden klingen makt. Meerover, hwijlend engelisk manige wørde fråm ðe romisken språker (besunders frensk) borgde, is ðe skundaviske wordskatt meestlijk germannisk beliven, and weenige wørde weren fråm neet-germanniske orsprynge geborgd. Ðarfore beun wørde als "lijfkunde" (biology) oðe "bookkraft" (litterature) ður germanniske røte insted af leðisken or grekisken gebuldt. Hwijlend hit in hitse loudkunde and wordskatt seer bewarend is, kopte skundavisk ðe midforwovene språkerkynst af orgermannisk, and ðe middelålderige fallsamenstand is to geskaterde leever in ðe nywlijke språke geskrunken wesen.
Førige språker in herþEene språke in herþ wellen

ISO-kyrves an KreativeKorp

­Ðe Linguifex wiki understyttet ðe KreativeKorps anfangbeweging to ðe towrit af ISO-kyrves for buldtspråker, ðe ConLang Code Registry! Føg ðijne språke to ðe liste [www.kreativekorp.com/clcr/index.php here]. Of ðijne språke an Linguifex is, lat uns witen!

Outhelpen

Bilþ in herþ

Flag of Shoundafland
Ðe flage af Skundafland was up ðe flage ðes dietsken lands Sleswijk-Holtsat gegrynded. In ðe skundaviske buldtgeskighte andstood ðise flage in ðe jære 1620 hwijlend ðe eersten upstands gegen ðe daniske kyningdom, and worde een booken ðer skundavisken unafhængigheed. Als ðe skundaviske kyningdom unafhængig fråm Danmark in jår 1631 worde, was ðise flage als seebend overnomen, and ðan als þeuderflage in ðet late 18de jårhundred.

Eene språke skapen!

Een word skapen!


Template:Front/resources/Skundavisk