Literature:The Holy Quran 59

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

The Quran, also romanized Qur'an or Koran, is the central religious text of Islam, believed by Muslims to be a revelation from God. It is organized in 114 chapters, which consist of verses. In addition to its religious significance, it is widely regarded as the finest work in Arabic literature, and has significantly influenced the Arabic language.


Translations

The Holy Quran 59


Skundavisk

Hoftstykk 78 : Ðet Gebyrnis

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwarover eesken si to eenanðer ?

2. Over ðet groote gebyrnis (ðe Stunde),

3. Over hwelk si uneenig sind.

4. Heel neet. Si skullen witen.

5. Annyw heel neet. Si skullen witen.

6. Makten Wi neet ðe erþe to eene wage ?

7. And ðe bergs to påls ?

8. Und Wi skoopen jyw als jeuke,

9. And Wi makten jer sleep for raste,

10. And Wi makten ðe nacht to eene kleeðing,

11. And Wi makten ðe dag for lijfsunderhåld.

12. And Wi buldten boven jyw seven faste hevens,

13. And Wi een brinnend lightfat,

14. And Wi braghten fråm ðe heven water in overflut neðer,

15. Um ðarfråm seede and yrte forþ te bringen,

16. And þight bewaksene garden.

17. Indeed was ðe Dag ðer Andskeeding an eene nawe tijd geståld.

18. Ðes dags, an hwelk in ðet horn geblåsen beun skall, and ji kroudenwijse kommen skullt.

19. And ðe hevel skall sig openen, and døre wirt,

20. And ðe bergs skullen berørd beun, and luftspegelingen werþen.

21. Indeed is ðe Helle an ðet upwekk.

22. Een heemsted for ðe overtredenden,

23. Si skullen ðarin for åldere belijven.

24. Ðarin skullen si neller kel noðe drink kosten,

25. Outer seuþend water and eeter,

26. Als dafte løning.

27. Indeed weren si neene rekening orwaghtend,

28. And si løgneden Unsere Þråws eeverlijk,

29. Meden Wi haven allt in een book outegtåld.

30. So kostet, Wi skullen jyw nor ðe stråpe øken.

31. And indeed is for ðe froomen orfolg.

32. Garden and þrouven,

33. And gelijkælderige well-geraderden,

34. And fulle kupps.

35. Ðarin skullen si nee ijdelheed and nee lyg høren.

36. Eene løning fråm ðijn Herr, eene gåve after ðe rekening,

37. Ðe Herr ðer hevens and ðer erþe and ðettes, ðet ðarbetween is, ðe Genæþige. Neemann þarf Him anspreken.

38. Ðes dags, in hwelk ðe Geest (Geverel) and ðe engels in reewer stån skullen, skall neeman spreken, outer hwom ðe Genæþige hit orløvet, and Hi skall ðe sanþheed segen.

39. Ðet is ðe wårhafte dag. So hwo will, lat hin toflyght to sijn Herr nemen.

40. Indeed haven Wi jyw fore eene nåe stråpe gewarnd. Ðes dags, an hwelk, ðe mennesk seen skall, hwat sijne hænde forsorgd haven, and ðe ungeløvigen segen skulle : "Wee to mir, ik wynskte, ik wære nor dust."

Hoftstykk 79 : Ðe Rijvers

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe rijvenden, gewældig rijvend.

2. And bij ðe outteuenden, søftlijk outteuend,

3. And bij ðe glijdenden, smøþlijk glijdend,

4. And ðan ðe råsers, swiftlijk råsend,

5. And ðe forwålders ðer saker.

6. Ðes dags, hwann ðe beving bevet,

7. And ðarafter ðe nækste folgt,

8. Ðettes dags skullen herten kloppen,

9. And here sighte skullen geskandt beun.

10. Si segen : "Skullen wi (after døþ) wirkelijk in unser frøwere stand tebakgebraght beun,

11. Hwann wi gerotete beene geworden sind ?"

12. Si segen : "Ðet wære jet eene forløsig bakkeer."

13. Meden hit skall nor een eenigst skrij wesen,

14. And ðan skullen si orwaken beun.

15. Hat ðig ðe beright Mouses gereght ?

16. Hwann his Herr hin in ðet heelige dal Towe rep.

17. "Gå to Faråw, indeed hat hi overtreden,

18. And seg : "Woldest ðou ðig reensen,

19. And ik skall ðig to ðijn Herr føren, so ðat ðou (hin) fryghtest."

20. Ðan teghte hi him ðe grooten teekene,

21. Meden hi løgnede and ungehorkte.

22. Ðan þrew hi weg, and lep,

23. Ðan gaderde hi (sijn folk) and rep,

24. Ðan sagde : "Ik im jer herr, ðe høkste."

25. Ðan greep God hin mid eene bijspellhafte stråpe in ðet hierafter and ðet eerste lijf.

26. Indeed liggt ðarin eene leere for ðette, ðe (God) fryghtet.

27. Sijd ji hærder te skapen oðe is hit ðe heven, ðe Hi buldte ?

28. Hi reerde hits roof and ðan bilþede Hi hit.

29. And Hi mørkende hitse naght, and braghte hits morgenlight forþ.

30. And ðarafter forspredde Hi ðe erþe,

31. Hi braghte hits water and hitse weeþe forþ.

32. And ðe bergs ankerde Hi fast.

33. Als nyt for jyw and jer fee.

34. Hwann ðan ðe groote kwålm kommt,

35. Ðettes dags skall ðe mennesk orinneren, hwat hi anstrangde,

36. And ðe Brand skall þiedlijk for ðette wesen, ðe seen.

37. Als for ðette, ðe overtrad,

38. And foretrekkte ðet eerste lijf,

39. Ðan skall ðe Brand his toflyght wesen.

40. And als for ðette, ðe ðe stand fore sijn Herr fryghtete, and sijne seele fråm ðe lyste betargde,

41. Ðan skall ðe Garde his toflyght wesen.

42. Si eesken ðir over ðe Stunde : "Hwann skall hit geskeen ?"

43. Hou kyndest ðou ðarover kennis haven ?

44. To ðijn Herr is hits beslot.

45. Ðou er nor een warner for ðette, ðe hit fryghtet.

46. Ðes dags, an hwelk si hit seen skullen, skullen si følen, si wæren nor een avend oðe een morgen (up ðe erþe) beliven.

Hoftstykk 80 : Hi wrankte

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hi wrankte ðet hoft and þrew weg,

2. Als ðe blinde to him kamm.

3. And hwat makt ðig witen, of hi sig reensen wolde ?

4. Oðe wolde hi orinnerd beun, so ðat ðe orinnering him nyttete.

5. Als for ðette, ðe sig selforfyllend sit, 

6. ðan gifst ðou him ðijne aghting,

7. And hit is neet up ðir, ðat hi sig neet reensen will.

8. And als for ðette, ðe to ðir anstrengend kommt,

9. And (God) fryghtet,

10. Ðan biest ðou fråm him afgestierd.

11. Heel neet. Indeed is Ðis (ðe Låse) eene orinnering.

12. So ðat hwo hit will sig orinnert.

13. Up ge'eerde blædde,

14. Gereerd, gereenst,

15. In ðe hænde af buden,

16. Aðel and wid.

17. Øðelagd sij ðe mennesk, hou unþankful hi is!

18. Hwarout skoop Hi (God) hin ?

19. Out een freewdrope skoop Hi hin and ðanmat Hi hin.

20. Ðan øþede Hi him ðe weg,

21. Ðan lætet Hi hin sterven, and bringt hin in ðet graf.

22. Ðan hwann Hi hit will, skall Hi hin bakkeeren laten.

23. Heel neet. Hi (ðe mennesk) fremmt neet, hwat Hi (God) him bysende.

24. Lat ðe mennesk sijn food hygen :

25. Indeed gooten Wi water in genyght,

26. Ðan torbraken Wi ðe erþe wijd open,

27. And Wi waksten ðarin seede,

28. And þrouven and grøn fodder

29. And ølvenbooms and datenfolmerbooms,

30. And þight bewaksene garden.

31. And ovete and gras,

32. Als nyt for jyw and jer fee.

33. Hwann ðan ðe ordøvende braghtem kommt,

34. Ðes dags, an hwelk ðe mennesk fråm sijn broðer fleun skall,

35. And sijn moder and sijn fader,

36. And sijn gejeukte and sijne kindere,

37. Ðee skall jeeðereen ðettes dags mid sijn fall besig wesen.

38. Ðettes dags skullen breghte andlits wesen,

39. Laghend, at goode berights blijþend,

40. And ðettes dags skullen dust-geþakte andlits wesen,

41. Mørke skall hir hyllen.

42. Ðette sind ðe ungeløvigen and frevelen.

Hoftstykk 81 : Ðe Umslyng

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwann ðe sunne (fan mørke) umgeslungen biet,

2. And hwann ðe sternen dimmen,

3. And hwann ðe bergs berørd beun.

4. And hwann ðe dræghtige kamelinner hindergeleft beun,

5. And hwann ðe wilden deure gegaderd beun,

6. And hwann ðe hæve anfyr gesat beun,

7. And hwann ðe seeler (annyw mid sijne bodige) gejeukt beun,

8. And hwann ðe anlijf begravene magd ge'eeskt biet,

9. For hwelke synde si gedod was,

10. And hwann ðe blædde wijd open gelagd beun,

11. And hwann ðe heven anweg genomen biet,

12. And hwann ðe Brand gegløded biet,

13. And hwann ðe Garde någebracht biet,

14. Ðan skall elke seele witen, hwat si gebraght hat.

15. Ðan nee! Il swere bij ðe tungele,

16. Ðe rennen and bergen,

17. And ðe naght, hwann hit forlætet;

18. And ðe morgen, hwann hit andet,

19. Indeed is ðis ðet word eenes aðeles gesandtes,

20. Mid stærkþe begiftet bij ðe Herr ðes Sykeren Seets,

21. Gehorkt and eerlijk.

22. And jer friend is neet besetten.

23. Hi så hin (Geverel) sanþlijk an ðe leuse skeedring,

24. And hi hældt ðet kennis ðes unseenes neet tebak,

25. And ðis is neet ðet word eenes gebannedes deuvels.

26. So hwar sijd ji gåend ?

27. Indeed is hit (ðe Låse) nor eene orinnering for alle werlde,

28. For ðette twisken jyw, ðe ðe reghte paþ annemen will.

29. Meden ji kunnt nor willen, nor of God, ðe Herr aller werlde, hit will.

Hoftstykk 82 : Ðe Split

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwann ðe heven sig splitet,

2. And hwann ðe sternen geskaterd beun,

3. And hwann ðe hæve gesprangd beun,

4. And hwann ðe græve overþråwen beun,

5. Ðan skall elke seele witen, hwat si foresorgd and hwat si hindergelaten hat.

6. O mennesk, hwat hat ðig fråm ðijn Herr ðe Gevelste gedrogd ?

7. Ðe ðig skoop and ðan bilþede and ðan gelijkwightete,

8. In jethwelk hyw, ðet Hi wolde, forsamelde Hi ðig.

9. Meden neet. Jeðough løgnet ji ðe Ordeel.

10. And indeed sind over jyw wærde,

11. Eerlijke wrijters,

12. Si witen, hwat ji doot.

13. Ðe froomen skullen indeed in blisse wesen .

14. And ðe frevelen skullen indeed in ðe Brand wesen ,

15. Si skullen ðarin ðes Dags ðes Ordeels brinnen,

16. And si skullen ðarin neet afwesen.

17. And hwat makt ðig witen, hwat ðe Dag ðes Ordeels is ?

18. Annyw hwat makt ðig witen, hwat ðe Dag ðes Ordeels is ?

19. Ðe dag, an hwelk neene seele for eene anðere seele jethwelke maght haven. And ðettes dags skall ðe bysen Gods wesen.

Hoftstykk 83 : Ðe Swindelers

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Wee to ðe swindelers,

2. Hwann si fråm ðe liede eene måte nemen, nemen si hit in full.

3. And hwann si for hir (ðe liede) meten oðe wegen, løren si.

4. þenken si ðan, ðat si neet upgewakt beun skullen,

5. For een groot dag ?

6. Ðe dag, an hwelk ðe liede fore ðe Herr ðer werlde stån skullen ?

7. Heel neet. Indeed is ðet book ðer frevelen in Nijwelnis ist.

8. And hwat makt ðig witen, hwat Nijwelnis is ?

9. Een upgenomen book.

10. Wee to ðe løgners ðettes dags,

11. Ðe ðe Dag ðes Ordeels løgnen,

12. Meden neene løgnet hit outer alle syndig overtreder,

13. Hwann him Unsere Þraws forlesen neun, segen si : "nor sagen ðer gamelen."

14. Heel neet. Meden hwat si arnend weren, hat here herten geþakt.

15. Heel neet. Ðettes dags skullen si indeed fråm sijn Herr beskirmd,

16. Ðan skullen si indeed in ðe Brand brinnen.

17. Ðan skall him gesagd beun : "Ðis is hwat ji løgnend weren."

18. Heel neet. Indeed is ðet book ðer froomen in Høknis ist.

19. And hwat makt ðig witen, hwat Høknis is ?

20. Een upgenomen book.

21. Ðe nåståenden (Gods) teugen hit.

22. Ðe froomen skullen indeed in blisse wesen.

23. Up seete skullen si looken,

24. Ðou skalt up here andlits ðe gleem ðer blisse orkennen.

25. Si skullen fan een forsegeld wijn bewæterd beun,

26. Ðesse segel out mosk is. Ðarfore lat ðe strijvers ðarfor strijven,

27. And ðesse misking fråm Sooþ is.

28. Eene kwelle, fråm hwelke ðe nåståenden (Gods) drinken.

29. Indeed weren ðe misdoers at ðe geløvigen laghend,

30. And hwann si an him bijgingen, twinkelden si to eenanðer,

31. And hwann si to sijne kyne tebakkammen, weren si spøttig tebakkommend,

32. And hwann si ðe geløvigen såen, sagden si : "Indeed sind si ðe irrenden",

33. Ofwell si over hin neet als wærde gesandt weren.

34. Meden ðettes dags skullen ðe geløvigen at ðe ungeløvigen laghend wesen.

35. Up seete skullen si looken,

36. Weren ðe ungeløvigen for ðet belønd, ðet si makend weren.

Hoftstykk 84 : Ðe Naghtbesøker

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwann ðer heven torbrikt

2. And sijn Herr gehorkt, als hit forplightet biet.

3. And hwann ðe erþe forspred biet.

4. And outwirpt, hwat in him is, and sig tømt,

5. And sijn Herr gehorkt, als hit forplightet biet.

6. O mennesk, indeed møjst ðou til ðijn Herr mid møðe, ðan skalt ðou Hin møten.

7. Als for ðette, ðe sijn book in ðe reghte (hand) gegeven biet,

8. Skall hi eene øþe rekening haven,

9. And hi skall to sijn kyn blijþlijk tebakkommen.

10. And als for ðette, ðe sijn book fråm hinder sijn rygg gegeven biet,

11. Sykerlijk skall hi for (sijn) øðelag roopen,

12. And in eene fyrglød brinnen.

13. Indeed was hi mid sijn kyn blijþlijk livend.

14. Indeed þaghte hi, hi skylde neet (fan God) tebakgebraght beun.

15. Meden nee, indeed was sijn Herr over hin Allseend.

16. Nee! Ik swere bij ðet tweelight,

17. And ðe naght, and hwat hit hyllt,

18. And ðe måne, hwann hit full grøwt,

19. Ji skullt stope after stope stijgen.

20. Hwat is ðan mid him, ðat si neet gelooven ?

21. And hwann ðe Låse to him gelesen biet, benden si neet neðer. (After ðis Þråw biet sig fore God neðergebandt.)

22. Indeed løgnen ðe ungeløvigen,

23. Jeðough God wit beter, hwat si (insijde) forbergen.

24. So meld him eene smarte stråpe,

25. Outgenomen ðette, ðe gelooven and goode werke doon. For hir is eene neewe-endende løning.

Hoftstykk 85 : Ðe Sternbilþe

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe heven mid sijne sternbilþe,

2. And ðe beloovede dag,

3. And ðe teuge, and ðet geteugde.

4. Øðelagd weren ðe liede ðes pytts.

5. Ðet fyr mid ðe brandsake,

6. Hwijlend si ðarum saten,

7. And si weren teugend, hwat si to ðe geløvigen makten.

8. And si wroghten hin, nor an God te gelooven, ðe Allmæghtige, ðe Lofswerþige,

9. To Hwelk ðe kyningskap over ðe hevens and ðe erþe gehørt. And God is Teuge aller þinge.

10. Indeed is for ðette, ðe ðe geløvigen mænne and frawen rønen, and ðan neet bøten, ðe stråpe ðer Helle and ðe stråpe ðes brynns.

11. Indeed is for ðette, ðe gelooven and goode werke doon, garden, beneðen hwelke fløde fleuten. Ðet is ðet groote orfolg.

12. Indeed is ðe togrip ðijnes Herren strang.

13. Hi is Ðette, Ðe (ðet geskap) beginnt und edholt.

14. And Hi is ðe Allforgevende, ðe Luvende,

15. Eegener ðes Røþigen Seets,

16. Ðe makt, hwat Hi will.

17. Hat ðig ðe beright ðer werede gereght ?

18. Faråw and Þamoud?

19. Indeed sind ðette, ðe ungelooven, nor in løgning,

20. Jeðough fatet God hir fråm alle sijden um.

21. Indeed is Ðis eene Røþige Låse,

22. Up een bewarded tavel.

Hoftstykk 86 : Ðe Naghtbesøker

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe heven and bij ðe Naghtbesøker.

2. And hwat makt ðig witen, hwat ðe Naghtbesøker is ?

3. Eene prikende sterne.

4. Ðar is neene seele, ðe neet een munder over sig hat.

5. Lat mennesk hygen, hwarout hi geskapen was.

6. Hi was out een outgeworpen water geskapen,

7. Ðet between ðe lenden and ðe ribbe andspringt.

8. Indeed hat Hi (God) ðe maght, hin (to lijf) tebaktebringen,

9. Ðe dag, an hwelk ðe geheemnisse (ðer liede) andhullt beun,

10. And hi skall neller stærkþe noðe helper haven.

11. Bij ðe heven, ðe bakkeert,

12. And ðe erþe, ðe sig splitet.

13. Indeed is ðis (ðe Låse) een andskeedend word,

14. And hit is neene skerte.

15. Indeed smiðen ðe ungeløvigen eene list,

16. And Ik smiðe ook eene List.

17. So gef to ðe ungeløvigen eene frist, eene skorte frist.