Literature:The Holy Quran 60

From Linguifex
Jump to navigation Jump to search

The Quran, also romanized Qur'an or Koran, is the central religious text of Islam, believed by Muslims to be a revelation from God. It is organized in 114 chapters, which consist of verses. In addition to its religious significance, it is widely regarded as the finest work in Arabic literature, and has significantly influenced the Arabic language.


Translations

The Holy Quran 60Skundavisk

Hoftstykk 87 : Ðe Høkste

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Dylþ ðet name ðijnes Herren, ðes Høksten,

2. Ðe skoop and bilþede,

3. And ðe mat and førde,

4. And ðe ðe weeþe forþbraghte,

5. And ðan hit to derk stuppel makte.

6. Wi willen ðig (ðe Låse) lesen laten, and ðou skalt so neet forgeten,

7. Outet hwat God will. Indeed kennt Hi ðet oppenlijke and ðet geborgene,

8. And Wi willen ðig to ðe ooþskap øþen.

9. So orinner, hwar ðe orinnering nyttet.

10. Ðette, ðe (God) fyghtet, skall sig orinneren,

11. And ðe unfrømmste skall hit mijðen,

12. Ðe in ðet groote fyr brinnen skall,

13. Hwar hi neller sterven noðe liven skall.

14. Indeed orfolgt ðette, ðe sig reenst,

15. And ðet name sijnes Herren orinnert, and biddet.

16. Meden ji foretreekkt ðet eerste lijf,

17. Ðarhwijlend is ðe hierafter beter and stediger.

18. Indeed is ðis (ðe budeskap) in ðe frøweren blædde te finden,

19. Ðe blædde af Ibrejm and Mouse.

Hoftstykk 88 : Ðe Umhyllende

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hat ðig ðe beright ðes umhyllenden (dags) gereght ?

2. Ðettes dags skullen geskandte andlits wesen.

3. Arveedlijk und outgetoren,

4. In een heet fyr brinnend.

5. Fan eene seuþende kwelle bewæterd.

6. Si skullen nee foode outer þornstrouks haven,

7. Ðe neller fødet, noðe hunger seddet.

8. Ðettes dags skullen seelige andlits wesen.

9. Mid here anstrenger orfullt,

10. In een hoogh garde,

11. Ðarin biet nee ijdelheed gehørd.

12. Ðarin is eene fleutende kwelle,

13. Ðarin sind gereerde bedde,

14. And bereedgestålde kupps,

15. And gereewde pylwen,

16. And forsprede floorkleeðe.

17. Skawen si ðan neet ðe kamels, hou si geskapen was,

18. And ðe heven, hou hit gereerd was,

19. And ðe bergs, hou si upgeståld weren,

20. And ðe erþe, hou hit ge'evend was ?

21. So orinner. Ðou er indeed nor een orinnerer,

22. And ðou hast neene stiering over hir.

23. Jet ðette, ðe wegþræwt and ungelooft,

24. Ðan skall God hin mid ðe grøteste stråpe stråpen.

25. Indeed is til Uns her bakkeer,

26. And ðan is indeed for Uns here rekening.

Hoftstykk 89 : Ðe Daging

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe daging,

2. And ðe teen næghte,

3. And ðe evene and ðe unevene,

4. And ðe naght, hwann hit wegtiet.

5. Is ðar in ðis een eeþ for ðe fornomstige ?

6. Hast ðou neet geseen, hou ðijn Herr mid Åd gehandeld hat ?

7. Iram, (ðe stad) mid ðe søjle,

8. Ðergelijken in ðe lænde neet geskapen wesen was?

9. And Þamoud, ðe ðet klif in ðet dal karven?

10. And Faråw, eegener ðer påls ?

11. Ðe in ðe lænde overtraden.

12. And ðarin forspredden si ðan ðe werre mykel.

13. So goot ðijn Herr een flegel af stråpe up him neðer,

14. Indeed is ðijn Herr an ðet upwekk.

15. Als for ðe mennesk, hwann His Herr hin rønt, and ðarður eert Hi hin and begynstigt hin, ðan segt hi: "Mijn Herr hat mig ge'eerd."

16. And hwann Hi hin jeðough rønt, and ðarður skrenkt Hi him hise fremme, ðan segt hi: "Mijn Herr hat mig gehønd."

17. Heel neet. Meden ji eert ðe weese neet,

18. And ji spyrt eenanðer neet to ðe føding ðer armen an,

19. And ji fretet ðet erf mid een heel gråd,

20. And ji luvet ðet geld mid eene risige luve

21. Heel neet. Hwann ðe erþe ge'evend and gekrast biet,

22. And ðijn Herr kommt, tegader mid ðe engels, reewe after reewe,

23. And ðettes dags skall ðe Helle hergebraght beun. Ðettes dags skall ðe mennesk orinneren, meden hou skall ðan hise orinnering him nytten?

24. Hi skall segen: "Of nor ik for mijn lijf foresorgd hædde."

25. Ðan skall ðettes dags neene stråpen, als Hi stråpt,

26. And neene skall binden, als hi bindet.

27. O ðou kwere seele,

28. Kom orfullt and orfyllend to ðijn Herr tebak.

29. So tred bij mijne þews,

30. And tred in mijn Garde.

Hoftstykk 90 : Ðe Stad

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Nee! Ik swere bij ðise stad (Mekke),

2. And ðou er een inwoner ðises stads,

3. And bij ðe begeter, and hwat hi begat.

4. Indeed skoopen Wi ðe mennesk for swårheed.

5. Þenkt hi, neemann have maght over hin ?

6. Hi segt: "Ik have geld in genyght gespilded."

7. Þenkt hi, neemann hædde hin geseen ?

8. Gaven Wi him neet twee oogen,

9. And eene tunge and twee lippen ?

10. And teghten Wi him ðe båþen wegs (ðet good and ðet yvel) ?

11. And jeðough beskriðet hi neet ðe stoope weg.

12. And hwat makt ðig witen, hwat ðe stoope weg is ?

13. Hit is een þew te befrijen,

14. Oðe an een dag af hungersnød te føden,

15. Een weese ðes nåen kyns,

16. Oðe een arme in ðe dust.

17. Ðan hi is twisken ðette, ðe gelooven, and eenanðer to þyld anspyren, and eenanðer to genåþe anspyren.

18. Ðette sind ðe gemeten ðer reghte.

19. And ðette, ðe ungelooveden, and Unsere Þråws løgneden, sind ðe gemeten ðer winstere.

20. Over hir een gesloten fyr.

Hoftstykk 91 : Ðe Sunne

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe sunne and hits morgenlight.

2. And bij ðe måne, hwann hit hit folgt.

3. And bij ðe dag, hwann hit hit andhyllt.

4. And bij ðe naght, hwann hit hit þekkt.

5. And bij ðe heven and Ðette, ðe hit buldte.

6. And bij ðe erþe and Ðette, ðe hit forspredde.

7. And bij ðe seele and Ðette, ðe hit bilþede,

8. And hit mid hitse booshæftigheed and hitse reghtwijsigheed hwetete.

9. Indeed orfolgt ðette, ðe hit reenst,

10. And mislykkt ðette, ðe hit begræft.

11. Ðe Þamoud løgneden in sijne overtråde.

12. Als ðe unfrømmste twisken him upstand,

13. Ðan sagde Gods Gesandte to him : "Ðis is Gods kamelinne, so latet ji hee drinken."

14. Si løgneden hin jeðough, and håghten hee. So øðelagde hin her Herr for here synder, and evende hit (ðe stråpe).

15. And Hi fryghtet ðe gefølge neet.

Hoftstykk 92 : Ðe Naght

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe naght, hwann hit þekkt.

2. And bij ðe dag, hwann hit andhyllt.

3. And bij Ðette, Ðe ðet mænnlijke and ðet wijflijke skoop.

4. Indeed sind jere anstrenger synderig.

5. Als for ðette, ðe gift and (sijn Herr) fryghtet,

6. And an ðet beste gelooft,

7. Ðan skullen Wi hin to ðe ooþskap øþen.

8. And als for ðette, ðe andhældt and sig selforfyllend sit,

9. And ðet beste løgnet,

10. Ðan skullen Wi hin to ðe hardskap øþen.

11. And his geld skall him neet nytten, hwann hi þirft.

12. Indeed is bij uns ðe wellføring,

13. And indeed gehørt uns ðe Hierafter and ðe Eerste.

14. So warne Ik jyw fore een lødend fyr,

15. In hwelke nor ðe unfrømmste brinnt,

16. Ðe løgnet and wegþræwt.

17. And ðe frømmste skall hit mijðen,

18. Ðe sijn geld gift, um sig te reensen,

19. And ðarbij neene løning fråm jetwære hwo orwaghtet,

20. Nor um ðe Andlit sijnes Herren ðes Høksten te søken.

21. And sykerlijk skall hi orfullt wesen.

Hoftstykk 93 : Ðet Morgenlight

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðet morgenlight,

2. And ðe naght, hwann hit sig settet.

3. Ðijn Herr hat ðig neller forsaken, noðe Hi hatet ðig.

4. And indeed is ðe Hierafter beter for ðig ðan ðe Eerste.

5. And sykerlijk will ðijn Herr ðir geven, and ðou skalt orfullt wesen.

6. Hat Hi ðig neet als weese gefunden, and ðan (ðir) toflyght forsorgd ?

7. And hat Hi ðig neet irrend gefunden, and ðan (ðig) geførd ?

8. And hat Hi ðig neet arm gefunden, and ðan (ðig) forrijkt ?

9. And als for ðe weese, underþryk hin neet.

10. And als for ðe bedeler, forwerp hin neet.

11. And als for ðe gunst ðijnes Herren, meld ðarover.

Hoftstykk 94 : Ðe Orwijding

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Haven Wi neet ðijn herte orwijded ?

2. And ðijne byrþe fråm ðir afgetaken,

3. Ðe ðijn rygg þrykkte ?

4. And (haven Wi neet) ðijn room gereerd ?

5. Indeed kommt so mid hardskap ooþskap.

6. Indeed kommt mid hardskap ooþskap.

7. Hwann ðou (ðijne plightwerke) fullgemakt have, ðan arveed hard,

8. And þråw ðig til ðijn Herr.

Hoftstykk 95 : Ðe Fijge

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe fijge and ðe ølve.

2. And ðe Berg Sinej.

3. And ðis sykere stad (Mekke).

4. Sanþlijk haven Wi ðe mennesk in ðe beste andwyrp geskapen,

5. Ðan forwarpen Wi hin to ðet lægeste ðes lagen,

6. Outgenomen ðette, ðe gelooven and goode werke doon. Ðan is for hir eene neewe-endende løning.

7. Hwat kynde ðig ðan nogh ðe Ordeel løgnen laten?

8. Is God neet ðe Wijseste ðer Wijsen ?

Hoftstykk 96 : Ðet Kloot

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Les : in ðet name dijnes Herren, ðe skoop.

2. Hi skoop ðe mennesk out een kloot.

3. Les, and ðijn Herr is ðe Gevelste.

4. Ðe ður ðe feðer leerde,

5. Hi leerde to ðe mennesk, hwat hi neet wiste.

6. Indeed overtridt ðe mennesk jeðough,

7. Hwann hi sig selforfyllend sit.

8. Indeed is to ðijn Herr ðet bakkeer.

9. Hast ðou ðette geseen, ðe forhindert,

10. Een þew, als hi biddet ?

11. Hast ðou geseen, of hi up ðe wellføring is,

12. Oðe of hi to froomheed anspyrt ?

13. Hast ðou geseen, of hi (ðe sanþheed) løgnet and wegþræwt ?

14. Wit hi ðan neet, ðat God (hin) sit ?

15. Heel neet. Of hi neet tiert, skullen Wi hin sykerlijk an ðe forelokk grijpen,

16. Ðe forelokk eenes synderfules løgners.

17. Lat hin ðan hise gesellen roopen,

18. Wi skullen ðe hellerwærde roopen.

19. Heel neet, gehork him neet, jet bend ðig neðer, and benær ðig.

Hoftstykk 97 : Ðet Lot

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Indeed haven Wi hit (ðe Låse) in ðe Naght ðes Lots neðergesandt.

2. And hwat makt ðig witen, hwat ðe Naght ðes Lots is ?

3. Ðe Naght ðes Lots is beter ðan een þousend måneþe.

4. Ðe engels and ðe Geest (Gibril) stijgen ðarin mid ðet orløfnis sijnes Herren for jeeðere sake af.

5. Friþ is ðarin til ðe upkomst ðer daging.

Hoftstykk 98 : Ðe Leuse Bewijs

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Ðe Ungeløvigen twisken ðe liede ðes Books and ðe feelgødigen weren (fråm sijne ungeløvigheed) neet losgelaten, tilðet ðe leuse bewijs to him ankamm :

2. Een Gesandte fråm God, ðe reene sijden upsegt,

3. In him sind rightige wrijtingen.

4. And ðette, ðe ðet Book gegeven weren, spleeten sig nor afterðet ðe leuse bewijs to him angekommen was. 

5. And si weren nor gebysend, God alleen te þewenen, outsleutend in sijne þewenst, als reene eengødigen, ðet gebidd te fremmen, and ðe almøse te geven. Ðet is ðe rightige þewenst.

6. Indeed skullen ðe Ungeløvigen twisken ðe liede ðes Books and ðe feelgødigen in ðet fyr ðer Helle wesen, foreewe ðarin dwellend. Ðette sind ðe wersten ðer geskæppe.

7. Als for ðette, ðe gelooven and goode werke doon, ðette sind indeed ðe besten ðer geskæppe.

8. Here løning bij her Herr skall ðe garden ðer eewigheed wesen, beneðen hwelke fløde fleuten, foreewe ðarin dwellend. God is him orfullt, and si sind Him orfullt. Ðet is for ðette, ðe sijn Herr fryghtet.

Hoftstykk 99 : Ðe Beving

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwann ðe erþe fan sijne beving geskaken biet,

2. And ðe erþe sijne læste outbringt,

3. And ðe mennesk segt: "Hwat is mid her ?",

4. Ðettes dags skall si here liesingen berighten,

5. Ðee ðijn Herr skall hee hweten.

6. Ðettes dag skullen ðe liede geskaterd forþkommen, ðarmid beun si sijne werke geteekt.

7. Ðan hwo ðes gewights eenes undeelden good gedoon hat, skall hit seen.

8. And hwo ðes gewights eenes undeelden yvel gedoon hat, skall hit seen.

Hoftstykk 100 : Ðe Råsers

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe råsers, hwessend,

2. Sparken tyndend, slagend,

3. And at daging styrmend,

4. And ðarbij dustwolker reeren,

5. And ðarbij ðe werede ðurbreken.

6. Indeed is ðe mennesk to sijn Herr unþankbar,

7. And indeed is hi ðarover teuge.

8. And indeed is hi for ðe luve ðer rijkdoms flijtig.

9. Wit hi ðan neet ? Hwann ðe inhåld ðer græve overþrawen beun skall,

10. And hwat in ðe herten is, andhullt beun skall,

11. Indeed skall her Herr ðettes dags over him allgewit wesen.

Hoftstykk 101 : Ðe Kwålm

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Ðe Kwålm.

2. Hwat is ðe Kwålm ?

3. And hwat makt ðig witen, hwat ðe Kwålm is ?

4. Ðe dag, an hwelk ðe liede als geskaterde moden wesen skullen.

5. And ðe bergs als geþøjfte wulle wesen skullen.

6. Als for ðette, ðesse wåge hevig is,

7. Will hi een angenæm lijf geneuten.

8. Meden als for ðette, ðesse wåge light is.

9. Is his heem ðe Afgrund.

10. And hwat makt ðig witen, hwat hit is ?

11. Een heet fyr.

Hoftstykk 102 : Ðe Weddijver

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Ðe weddijver um rijkdoms stiert jyw af,

2. tilðet ji ðe græve besøkt.

3. Heel neet, ji skullt sån witen.

4. Indeed, ji skullt hit sån witen.

5. Of ji ðough nor ðes kennis ðer gewissheed wistet.

6. Sæet ji sanþlijk ðe Brand,

7. Ðan ji skullt hit mid ðe oogen ðer gewissheed seen.

8. Ðan skullt ji ðettes dags over ðe goode andfregnen beun.

Hoftstykk 103 : Ðe Tijd

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Bij ðe tijd.

2. Indeed is ðe mennesk in los,

3. Outgenomen ðette, ðe gelooven, and goode werke doon, and eenanðer to sanþheed anspyren, and eenanðer to þyld anspyren.

Hoftstykk 104 : Ðe Bakwrøgers

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Wee to jeeðer hølend bakwrøger.

2. Ðe rijkdom gaðert, and hit stændig tellt.

3. Hi þenkt, ðat his rijkdom hin eewig gemakt hat.

4. Heel neet. Hi skall indeed in ðe Eld geworpen beun.

5. And hwat makt ðig witen, hwat ðe Eld is ?

6. Gods getynderd fyr.

7. Ðet til ðe herten stigt.

8. Indeed skall hit over him sleuten.

9. In gestreekte søjle.

Hoftstykk 105 : Ðe Elfent

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hast ðou neet geseen, hou ðijn Herr mid ðe liede ðes elfents gehandeld hat ?

2. Hat Hi neet her list mislykken laten ?

3. And fogels in swarms over him gesandt.

4. Ðe steens out klej up him warpen.

5. So hat Hi him als afgefreten straw gemakt?

Hoftstykk 106 : Korejsk

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. For ðe sykerheed af Korejsk.

2. Here sykerheed hwijlend winter- and summersinþes.

3. Lat hir ðe Herr ðises Houses þewenen.

4. Ðe hir gegen hunger gefod hat, and hir gegen fryghte forstillt hat.

Hoftstykk 107 : Ðe Hylp

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hast ðou ðette geseen, ðe ðe þewenst løgnet ?

2. Hi is ðette, ðe ðe weese afweert,

3. And neet to ðe føding ðer armen anspyrt.

4. So wee to ðe biddenden,

5. Ðe in sijne gebidde merrig sind,

6. Ðe nor (fan ðe mennesken) geseen beun willen,

7. And ðe hylp weegeren.

Hoftstykk 108 : Ðe Genyght

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Indeed haven Wi ðir ðe Genyght gegeven.

2. So bidd to ðijn Herr and bloot.

3. Indeed is ðijne wiðersake ðe (fan ðet good) afgeskeedene.

Hoftstykk 109 : Ðe Ungeløvigen

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Seg : "O ji ungeløvigen.

2. Ik þewene neet, hwat ji þewent.

3. And ji sijd neene þeweners ðettes, ðe ik þewene.

4. And ik im neen þewener ðettes, ðe ji þewent.

5. And ji sijd neene þeweners ðettes, ðe ik þewene.

6. Jyw jer þewenstweg, and mir mijn þewenstweg."

Hoftstykk 110 : Ðe Outhelpe

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Hwann Gods outhelpe kommt and ðet sig,

2. And ðou sist, ðat ðe liede kroudenwijse Gods þewenstweg intreden,

3. Ðan dylþ ðe løve ðijnes Herren, and bidd Hin um forgeving. Indeed is Hi ðe Þigger ðer Bøting.

Hoftstykk 111 : Ðe Fasels

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Geþorven sijn Abu-Lahabs hænde, and geþorven sij hi.

2. His rijkdom skall him neet nytten, neller hwat hi loot.

3. Hi skall in een løgend fyr brinnen,

4. And his wijf, ðe holtdragerinne,

5. Um her hals is een reep out fasels.

Hoftstykk 112 : Ðe Eengødigheed

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Seg : "Hi is God, ðe Eene.

2. God, ðe Selfsgenogende.

3. Hi hat neet begeten, and Hi is neet begeten wesen.

4. And neen is Him gelijk."

Hoftstykk 113 : Ðe Dagrood

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Seg : "Ik søke toflyght bij ðe Herr ðes dagroods.

2. Fråm ðet yvel af hwat Hi skoop.

3. And fråm ðet yvel ðer mørken, als hit overskaduwt.

4. And fråm ðet yvel ðer hekser, ðe up ðe knotten blasen.

5. And fråm ðet yvel ðes nijðers, als hi nijðet."

Hoftstykk 114 : Ðe Mennesken

In ðet name af God, ðe Genæþige, ðe Mildhertige.

1. Seg : "Ik søke toflyght bij ðe Herr ðer mennesken.

2. Ðe Kyning ðer mennesken.

3. Ðet God ðer mennesken.

4. Fråm ðet yvel ðer hwispers ðes slijkenden.

5. Ðe in ðe brieste ðer mennesken hwispert.

6. Twisken ðe elven and ðe mennesken."